Nieuws & Agenda

Subsidie voor creatieve broedplaats in De Lutte

Er komt een subsidie van € 140.000 beschikbaar voor het realiseren van een creatieve broedplaats in de Lutte. Het is één van de eerste 11 Twentse creatieve broedplaatsen die subsidie krijgen uit de rijksregeling Creatieve Broedplaatsen. 

Wethouder Harry Nijhuis: “Het carnaval als immaterieel erfgoed van Noordoost Twente wordt in de creatieve broedplaats in De Lutte verbonden met moderne techniek. Een heel bijzondere combinatie die ruimte biedt voor creativiteit en innovatie. Mooi dat een creatieve broedplaats in de vorm van een dorpslab landt in de gemeente Losser. En dat ondernemende inwoners in onze gemeente Losser dit soort uitdagingen aangaan. De broedplaats kan uiteindelijk van dienst zijn voor alle techniek, creativiteit en kunst voor heel Twente en in het bijzonder voor de carnaval minnende praalwagenbouwers in Noordoost Twente”

De cultuurregio Twente heeft een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Initiatiefnemers konden in september een subsidieaanvraag indienen voor de eerste ronde, waarvoor 820.000 euro beschikbaar was. Er zijn 51 aanvragen binnengekomen uit 10 van de 14 Twentse gemeenten. De afgewezen aanvragers mogen in de tweede ronde die in juni 2021 start weer meedoen.

Veel diversiteit in aanvragen

Een toetsingscommissie heeft de plannen beoordeeld en een voorstel voor toekenning gedaan aan het bestuurlijk overleg van de Cultuurregio Twente. De creatieve broedplaatsen zijn gericht op thema’s zoals bijvoorbeeld de maakcultuur, e-cultuur, talentontwikkeling en innovatieve productontwikkeling met onderwerpen gericht op duurzaamheid, milieu, modulair, circulair, hightech kunst en design, kennishubs, voedsel, media en muziek. De komende tijd stellen de initiatiefnemers zich voor op de website van www.twente.com/creatieve-broedplaatsen. De gemeente Enschede is namens alle 14 Twentse gemeenten van de cultuurregio verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidies. 

Carnavalsloodsen als creatieve broedplaats in De Lutte (gemeente Losser)

Er is een subsidie van € 140.000 voor het creëren van een creatieve broedplaats in de Lutte. Daar worden de carnavalsloodsen omgevormd tot een creatieve broedplaats waar kunst, cultuur en techniek samenvloeien, zodat creatieve en technologische talenten zich thuis voelen in de regio Twente en zich daar willen vestigen en ontwikkelen. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in De Lutte maar hebben ook een sterk uitstralende werking naar andere plaatsen in de omgeving. Er wordt een programma ontwikkeld om kennisdeling en creatieve kruisbestuivingen tussen de carnavalsverenigingen in NO-Twente te bevorderen. Bij succes is dit plan makkelijk kopieer- en schaalbaar naar andere dorpen. 

In De Lutte wordt een openbaar fabricage lab gerealiseerd. Hierbij wordt een verbinding gemaakt met het concept van de maakplaatsen. Er zijn samenwerkingsverbanden met verschillende partijen zoals ROC van Twente, Saxion en bedrijven. Daardoor ontstaat een verbinding met de Twentse maakcultuur, op het gebied van textielbewerking of decorbouw. In het plan wordt aandacht besteed aan de verbreding en vernieuwing van het publiek. Het plan richt zich op verschillende doelgroepen: carnavalsverenigingen, scholen, lokale verenigingen, bedrijven en kunstenaars. Voor al deze doelgroepen wordt een programma ontwikkeld op het gebied van educatie, workshops, enz. Thema’s die centraal staan zijn bijvoorbeeld creatief denken en ontwerpen, convectie met smart functional materials, design thinking workshops. Op het gebied van techniek wordt gedacht aan PLC-programmering en robot ontwerp, pneumatiek en hydrauliek.

Er komt een subsidie van € 140.000 beschikbaar voor het realiseren van een creatieve broedplaats in de Lutte. Het is één van de eerste 11 Twentse creatieve broedplaatsen die subsidie krijgen uit de rijksregeling Creatieve Broedplaatsen. 

Wethouder Harry Nijhuis: “Het carnaval als immaterieel erfgoed van Noordoost Twente wordt in de creatieve broedplaats in De Lutte verbonden met moderne techniek. Een heel bijzondere combinatie die ruimte biedt voor creativiteit en innovatie. Mooi dat een creatieve broedplaats in de vorm van een dorpslab landt in de gemeente Losser. En dat ondernemende inwoners in onze gemeente Losser dit soort uitdagingen aangaan. De broedplaats kan uiteindelijk van dienst zijn voor alle techniek, creativiteit en kunst voor heel Twente en in het bijzonder voor de carnaval minnende praalwagenbouwers in Noordoost Twente”

De cultuurregio Twente heeft een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Initiatiefnemers konden in september een subsidieaanvraag indienen voor de eerste ronde, waarvoor 820.000 euro beschikbaar was. Er zijn 51 aanvragen binnengekomen uit 10 van de 14 Twentse gemeenten. De afgewezen aanvragers mogen in de tweede ronde die in juni 2021 start weer meedoen.

Veel diversiteit in aanvragen

Een toetsingscommissie heeft de plannen beoordeeld en een voorstel voor toekenning gedaan aan het bestuurlijk overleg van de Cultuurregio Twente. De creatieve broedplaatsen zijn gericht op thema’s zoals bijvoorbeeld de maakcultuur, e-cultuur, talentontwikkeling en innovatieve productontwikkeling met onderwerpen gericht op duurzaamheid, milieu, modulair, circulair, hightech kunst en design, kennishubs, voedsel, media en muziek. De komende tijd stellen de initiatiefnemers zich voor op de website van www.twente.com/creatieve-broedplaatsen. De gemeente Enschede is namens alle 14 Twentse gemeenten van de cultuurregio verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidies. 

Carnavalsloodsen als creatieve broedplaats in De Lutte (gemeente Losser)

Er is een subsidie van € 140.000 voor het creëren van een creatieve broedplaats in de Lutte. Daar worden de carnavalsloodsen omgevormd tot een creatieve broedplaats waar kunst, cultuur en techniek samenvloeien, zodat creatieve en technologische talenten zich thuis voelen in de regio Twente en zich daar willen vestigen en ontwikkelen. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in De Lutte maar hebben ook een sterk uitstralende werking naar andere plaatsen in de omgeving. Er wordt een programma ontwikkeld om kennisdeling en creatieve kruisbestuivingen tussen de carnavalsverenigingen in NO-Twente te bevorderen. Bij succes is dit plan makkelijk kopieer- en schaalbaar naar andere dorpen. 

In De Lutte wordt een openbaar fabricage lab gerealiseerd. Hierbij wordt een verbinding gemaakt met het concept van de maakplaatsen. Er zijn samenwerkingsverbanden met verschillende partijen zoals ROC van Twente, Saxion en bedrijven. Daardoor ontstaat een verbinding met de Twentse maakcultuur, op het gebied van textielbewerking of decorbouw. In het plan wordt aandacht besteed aan de verbreding en vernieuwing van het publiek. Het plan richt zich op verschillende doelgroepen: carnavalsverenigingen, scholen, lokale verenigingen, bedrijven en kunstenaars. Voor al deze doelgroepen wordt een programma ontwikkeld op het gebied van educatie, workshops, enz. Thema’s die centraal staan zijn bijvoorbeeld creatief denken en ontwerpen, convectie met smart functional materials, design thinking workshops. Op het gebied van techniek wordt gedacht aan PLC-programmering en robot ontwerp, pneumatiek en hydrauliek.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser