Rekenkamercommissie start eerste onderzoek

Rekenkamercommissie start eerste onderzoek

De nieuwe rekenkamercommissie van Dinkelland, Losser en Oldenzaal, die vorig jaar zomer is geïnstalleerd, start na een kennismaking- en inwerkperiode het eerste onderzoek.

Dit betreft een onderzoek naar het sturen via beleidsindicatoren in de drie gemeenten.

De rekenkamercommissie is een door de wet ingestelde onafhankelijke commissie, bestaande uit 3 externe personen, die de gemeenteraad behulpzaam is in zijn kaderstellende en controlerende rol.

Beleidsindicatoren worden gebruikt om te bepalen of de door de gemeente gestelde doelen worden gehaald en de maatschappelijke effecten worden bereikt. Beleidsindicatoren kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Een aantal zijn wettelijk voorgeschreven. Daarnaast kan de gemeente ook eigen beleidsindicatoren toepassen. Gemeenten hebben al jaren de ambitie te sturen op maatschappelijke effecten. Dit komt lastig van de grond.

Het adviesbureau Partners&Propper , landelijk zeer bekend met rekenkamer- en bestuurskrachtonderzoeken, voert in opdracht van de rekenkamercommissie het onderzoek uit.

De verwachting is dat het onderzoek in november 2020 zal zijn afgerond. Het resultaat is een rapport met conclusies en aanbevelingen met een algemeen deel voor alle drie gemeenten en een deel voor elke gemeente afzonderlijk. De gemeenteraden zullen zelf een nadrukkelijke rol spelen in het onderzoek.

 

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud