Oproep aan minister: Bied ruimte voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

Oproep aan minister: Bied ruimte voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

De (grens)provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de (grens)gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen doen een dringend beroep op minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om het mogelijk te maken hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen met de Duitse buurgemeenten. Daarvoor is aanpassing van wetgeving noodzakelijk. De provincies en gemeenten vragen nu om, vooruitlopend op een wetswijziging, de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied. Door elektriciteit uit te wisselen met Duitse buurgemeenten worden de problemen met de netcapaciteit verminderd, versnellen we de energietransitie in de grensgebieden en dragen we bij aan zuinig en efficiënt ruimtegebruik. 

Overbelasting elektriciteitsnet

Zowel in Nederland als Duitsland kampt het grensgebied met overbelasting van het elektriciteitsnet. Door de verschillen in vraag- en aanbodpatronen van elektriciteit aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens te benutten, kan de overbelasting van het elektriciteitsnet worden verminderd. Door wet- en regelgeving is dit op dit moment echter niet mogelijk. De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet grensoverschrijdend mogen worden getransporteerd. Het afstemmen van vraag en aanbod van duurzame energie tussen Nederlandse en Duitse buurgemeenten is daardoor niet mogelijk. Daar komt bij dat er geen verdrag is tussen Nederland en Duitsland om de subsidies voor wind- en zonne-energie uitwisselbaar te maken. 

Emmen, Kerkrade en Losser aanwijzen als experimenteergebied

Om op korte termijn verder te kunnen met de projecten in de gemeenten Emmen, Kerkrade en Losser, vragen de genoemde overheden om aangewezen te worden als experimenteergebied en om de regels daarvoor af te stemmen met de Duitse wetgever. Niet alleen kunnen de projecten dan worden uitgevoerd, maar ze dienen tegelijkertijd als proef voor de invoering van nieuwe Europese regelgeving. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wordt gevraagd om dit af te stemmen met het Directoraat-Generaal Energie van de Europese Commissie, het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, de Autoriteit Consument en Markt en het Bundesnetzagentur.

De gevraagde experimenteerruimte moet een aantal pilot projecten mogelijk gemaakt worden, waaronder in Losser

Grensoverschrijdend Energiepark Losser-Bad Bentheim

In dit project zoeken de gemeente Losser en Bad Bentheim naar mogelijkheden om in het grensgebied een gezamenlijk energiepark te ontwikkelen. Het energiepark voorziet in verschillende bronnen voor het opwekken van duurzame energie en in mogelijkheden om vraag en aanbod van duurzame energie grensoverschrijdend op elkaar af te stemmen. Het energiepark kan op die wijze bijdragen aan versnelling van energietransitie in het grensgebied. 

 

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud