De Nationale Bijentelling op 18 en 19 april

De Nationale Bijentelling op 18 en 19 april

IVN Oldenzaal-Losser e.o. vraagt iedereen om mee te doen, het is maar een half uurtje!

Doe mee aan de bijentelling

Het is voorjaar, de tuin en vele bomen en struiken staan in bloei. Al deze bloemen worden bezocht door bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten. Hoe meer we over bijen en andere bestuivers weten, hoe beter we deze kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit 3e  landelijk bijenonderzoek.
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen”. Door het zaaien van bloemenmengsels, aangepast bermbeheer, particuliere en gemeentelijke initiatieven, zoals tegel eruit-plant erin, zien we hier en daar meer insecten. 

Je hoeft geen bijenexpert te zijn

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Deze kun je downloaden op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling.

Vorig jaar deden ruim 5000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks de kou dat weekend – bijna 54.000 bijen. “Het zou geweldig zijn
voor het onderzoek als er ook dit jaar van veel mensen tellingen binnen komen”, Voor een goed resultaat hebben de onderzoekers de tellingen van vijf opeenvolgende jaren nodig.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud