Nieuws & Agenda

Meer zebrapaden en 50 km zone blijft

De inrichting van het Centrumplan krijgt steeds meer zijn beslag en na alle tekeningen en informatieavonden wordt het duidelijk wat de effecten zijn in de openbare ruimte als er nieuwe weggedeeltes worden opgeleverd. Dat levert soms vragen op zo ook in de raad.

Zo heeft de raad aan het college van de gemeente Losser gevraagd om:

  1. Te onderzoeken of de Gronausestraat alsnog een 30 km/uur-zone kan worden; 
  2. Als dat niet mogelijk is, dan alsnog zebrapaden aan te brengen bij de kruising Gronausestraat/Raadhuisstraat/Muchteweg en ter hoogte van de Maria Geboortekerk. 

Is aanpassing naar 30 km zone mogelijk?

Het huidige herinrichtingsplan is gebaseerd op een uitgebreid participatieproces.
Daaruit kwam dat het wenselijk was de maximumsnelheid van 50 km/uur op het gedeelte Gronausestraat te handhaven. De inrichting van het van dit wegvak is dan ook gebaseerd op de eisen die voor een 50 km/uur wegvak gelden. Een eis is bijvoorbeeld dat de 
kruispunten als voorrangkruispunten moeten worden uitgevoerd. Bij een 30 km/uur wegvak is de voorrang niet geregeld en is er sprake van ongeregelde kruispunten (m.a.w. verkeer van rechts heeft voorrang) en is de inrichting daar ook op aangepast.  

Conclusie

De Gronausestraat aanwijzen als 30 km/uur-zone is in deze situatie niet (meer) aan de orde. Het is namelijk niet alleen het aanpassen van de bebording, maar ook alle kruispunten moeten dan worden aangepast.   

Aanleg extra zebrapaden

Bij het aanleggen van zebrapaden is het altijd de vraag of het bijdraagt aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Belangrijk is een veilige voetgangersoversteek te realiseren daar waar veel voetgangers zijn. Dus een oversteek die regelmatig wordt gebruikt. Op basis van landelijke richtlijnen (CROW-richtlijnen) is het niet nodig om extra zebrapaden aan te leggen. 

Wethouder van Essen: “We hebben alles goed onderzocht en uiteindelijk blijkt dat we volgens de richtlijnen geen zebrapaden aan hoeven te leggen. Ik heb echter ook meerdere inwoners horen zeggen dat ze vinden dat zebrapaden toch veiliger aanvoelen als ze moeten oversteken. En aan die geluiden willen we tegemoet komen. Daarom komen er alsnog zebrapaden op de volgende plekken:

  • Kruising Gronausestraat/Raadhuisstraat/Muchteweg (gelijk aan de oude situatie maar dan zonder de zebra in de Raadhuisstraat); 
  • Gronausestraat ter hoogte van de nieuwe toegang naar het park De drie bogen.”

Tekst: persbericht gemeente Losser.

De inrichting van het Centrumplan krijgt steeds meer zijn beslag en na alle tekeningen en informatieavonden wordt het duidelijk wat de effecten zijn in de openbare ruimte als er nieuwe weggedeeltes worden opgeleverd. Dat levert soms vragen op zo ook in de raad.

Zo heeft de raad aan het college van de gemeente Losser gevraagd om:

  1. Te onderzoeken of de Gronausestraat alsnog een 30 km/uur-zone kan worden; 
  2. Als dat niet mogelijk is, dan alsnog zebrapaden aan te brengen bij de kruising Gronausestraat/Raadhuisstraat/Muchteweg en ter hoogte van de Maria Geboortekerk. 

Is aanpassing naar 30 km zone mogelijk?

Het huidige herinrichtingsplan is gebaseerd op een uitgebreid participatieproces.
Daaruit kwam dat het wenselijk was de maximumsnelheid van 50 km/uur op het gedeelte Gronausestraat te handhaven. De inrichting van het van dit wegvak is dan ook gebaseerd op de eisen die voor een 50 km/uur wegvak gelden. Een eis is bijvoorbeeld dat de 
kruispunten als voorrangkruispunten moeten worden uitgevoerd. Bij een 30 km/uur wegvak is de voorrang niet geregeld en is er sprake van ongeregelde kruispunten (m.a.w. verkeer van rechts heeft voorrang) en is de inrichting daar ook op aangepast.  

Conclusie

De Gronausestraat aanwijzen als 30 km/uur-zone is in deze situatie niet (meer) aan de orde. Het is namelijk niet alleen het aanpassen van de bebording, maar ook alle kruispunten moeten dan worden aangepast.   

Aanleg extra zebrapaden

Bij het aanleggen van zebrapaden is het altijd de vraag of het bijdraagt aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Belangrijk is een veilige voetgangersoversteek te realiseren daar waar veel voetgangers zijn. Dus een oversteek die regelmatig wordt gebruikt. Op basis van landelijke richtlijnen (CROW-richtlijnen) is het niet nodig om extra zebrapaden aan te leggen. 

Wethouder van Essen: “We hebben alles goed onderzocht en uiteindelijk blijkt dat we volgens de richtlijnen geen zebrapaden aan hoeven te leggen. Ik heb echter ook meerdere inwoners horen zeggen dat ze vinden dat zebrapaden toch veiliger aanvoelen als ze moeten oversteken. En aan die geluiden willen we tegemoet komen. Daarom komen er alsnog zebrapaden op de volgende plekken:

  • Kruising Gronausestraat/Raadhuisstraat/Muchteweg (gelijk aan de oude situatie maar dan zonder de zebra in de Raadhuisstraat); 
  • Gronausestraat ter hoogte van de nieuwe toegang naar het park De drie bogen.”

Tekst: persbericht gemeente Losser.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.