Nieuws & Agenda

Losser presenteert aanpak Eikenprocessierups

In 2019 was er ook in Losser sprake van grote overlast van de eikenprocessierups De gemeenteraad vroeg aan het college om op tijd met een voorstel te komen om de overlast van de eikenprocessierups in 2020 te voorkomen. Het college presenteert nu het Plan van Aanpak Eikenprocessierups om de overlast actief te lijf te gaan. Het Plan betekent een forse intensivering van de gemeentelijke inzet om de overlast van de rupsen te beperken. Daarbij ligt het accent op de inzet van natuurlijke vijanden van de rups.

Wethouder van Essen:

Vorig jaar hadden we een situatie die we voor de komende jaren willen voorkomen. Veel inwoners hebben behoorlijk wat overlast ervaren. We hebben daarom vroegtijdig afspraken gemaakt met aannemers die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van de eikenprocessierups. Zij kunnen onmiddellijk ingezet worden op zogenoemde hot spots. Losser kiest voor een tweeledige aanpak. Een preventieve lange termijn aanpak gericht op biodiversiteit en een curatieve aanpak, direct gericht op het vermijden van overlast.”

De aanpak

De Losserse aanpak is tweeledig. Enerzijds de preventie: Losser kiest voor een natuurlijk evenwicht zodat de overlast bepekt blijft. Natuurlijke vijanden van de rups zoals koolmezen en diverse roofinsecten, kunnen zich dan instellen op voldoende voedselaanbod in het voorjaar terwijl een grotere uitbraak in het daarop volgende jaar voorkomen wordt. Deze aanpak vraag een meerjaren investering in het openbaar groen. De biodiversiteit in de groenvakken en grasvelden wordt daarbij verhoogd door bloembollen te planten, bloemenmengsels in te zaaien, en een ander maaibeheer toe te passen. Dit geeft roofinsecten meer overlevingskansen. Ook worden er feromoonvallen geplaatst waar de mannelijke eikenprocessierups op af komt, daarin wordt gevangen en niet meer in staat is om vrouwtjes te bevruchten.

Bij het planten van nieuwe bomen wordt vaker gekozen voor een andere boom dan de eik. Er worden alleen eiken gekapt die meerdere gebreken hebben of zich slecht ontwikkelen en daardoor vatbaarder zijn voor de eikenprocessierups.

Curatief: Maatregelen die nodig zijn om de directe overlast van brandharen van de rupsen te beperken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met een aannemer, die voldoende capaciteit aan mensen en materieel heeft om, zodra de eerste meldingen van nesten van de eikenprocessierups binnenkomen onmiddellijk maatregelen te nemen op vooraf bepaalde plekken. Deze plekken zijn afhankelijk van hoe vaak en hoe lang mens en dier zich op die plek bevinden en de verwachte populatie van eikenprocessierups op eiken in dat gebied. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij scholen, sportvelden, zorgcentra en winkelgebieden. De zogenaamde ‘hot spots’.

Kosten voor de komende jaren

Voor het jaar 2020 is incidenteel een bedrag voor beheersing van de populatie eikenprocessierups nodig van € 135.000, =. Hiermee wordt een inhaalslag gemaakt om het groen rond eikenbomen aan te passen, snel de aanwezigheid van rupsen vast te kunnen stellen en direct maatregelen te kunnen nemen om rupsen op te ruimen bij de hot spots. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is structureel extra inzet nodig om de overlast van Eikenprocessierups te beperken. Hiermee is een jaarlijks bedrag van € 100.000 gemoeid.

Participatie

Naast deze aanpak die vooral gaat over de maatregelen die de gemeente wil nemen, is het ook van belang dat de inwoners van Losser een steentje bijdragen. En dan gaat het vooral om op eigen grond actie te ondernemen om de biodiversiteit te vergroten en daarmee natuurlijke vijanden van de rupsen te stimuleren.

Invasie exoten

Naast de eikenprocessierups zijn de exoten Reuzebereklauw en de Japanse duizendpoot in opmars. Volgens Arie Rodenburg, beleidsadviseur openbare werken, is deze opmars aan onder andere de opwarming van de aarde. Deze overlast veroorzakende planten worden ook in het plan opgenomen. De Japanse duizendpoot is zelfs zo hardnekkig dat hij zelfs na compostering weer uitloopt. Dus niet in de groenbak maar in de grijze bak. Verbranding is de enige remedie. De plant is ook al in de Dinkel gesignaleerd. Vermoedelijk is ie gesnoeid en in de Dinkel geworpen.

 

 

In 2019 was er ook in Losser sprake van grote overlast van de eikenprocessierups De gemeenteraad vroeg aan het college om op tijd met een voorstel te komen om de overlast van de eikenprocessierups in 2020 te voorkomen. Het college presenteert nu het Plan van Aanpak Eikenprocessierups om de overlast actief te lijf te gaan. Het Plan betekent een forse intensivering van de gemeentelijke inzet om de overlast van de rupsen te beperken. Daarbij ligt het accent op de inzet van natuurlijke vijanden van de rups.

Wethouder van Essen:

Vorig jaar hadden we een situatie die we voor de komende jaren willen voorkomen. Veel inwoners hebben behoorlijk wat overlast ervaren. We hebben daarom vroegtijdig afspraken gemaakt met aannemers die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van de eikenprocessierups. Zij kunnen onmiddellijk ingezet worden op zogenoemde hot spots. Losser kiest voor een tweeledige aanpak. Een preventieve lange termijn aanpak gericht op biodiversiteit en een curatieve aanpak, direct gericht op het vermijden van overlast.”

De aanpak

De Losserse aanpak is tweeledig. Enerzijds de preventie: Losser kiest voor een natuurlijk evenwicht zodat de overlast bepekt blijft. Natuurlijke vijanden van de rups zoals koolmezen en diverse roofinsecten, kunnen zich dan instellen op voldoende voedselaanbod in het voorjaar terwijl een grotere uitbraak in het daarop volgende jaar voorkomen wordt. Deze aanpak vraag een meerjaren investering in het openbaar groen. De biodiversiteit in de groenvakken en grasvelden wordt daarbij verhoogd door bloembollen te planten, bloemenmengsels in te zaaien, en een ander maaibeheer toe te passen. Dit geeft roofinsecten meer overlevingskansen. Ook worden er feromoonvallen geplaatst waar de mannelijke eikenprocessierups op af komt, daarin wordt gevangen en niet meer in staat is om vrouwtjes te bevruchten.

Bij het planten van nieuwe bomen wordt vaker gekozen voor een andere boom dan de eik. Er worden alleen eiken gekapt die meerdere gebreken hebben of zich slecht ontwikkelen en daardoor vatbaarder zijn voor de eikenprocessierups.

Curatief: Maatregelen die nodig zijn om de directe overlast van brandharen van de rupsen te beperken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met een aannemer, die voldoende capaciteit aan mensen en materieel heeft om, zodra de eerste meldingen van nesten van de eikenprocessierups binnenkomen onmiddellijk maatregelen te nemen op vooraf bepaalde plekken. Deze plekken zijn afhankelijk van hoe vaak en hoe lang mens en dier zich op die plek bevinden en de verwachte populatie van eikenprocessierups op eiken in dat gebied. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij scholen, sportvelden, zorgcentra en winkelgebieden. De zogenaamde ‘hot spots’.

Kosten voor de komende jaren

Voor het jaar 2020 is incidenteel een bedrag voor beheersing van de populatie eikenprocessierups nodig van € 135.000, =. Hiermee wordt een inhaalslag gemaakt om het groen rond eikenbomen aan te passen, snel de aanwezigheid van rupsen vast te kunnen stellen en direct maatregelen te kunnen nemen om rupsen op te ruimen bij de hot spots. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is structureel extra inzet nodig om de overlast van Eikenprocessierups te beperken. Hiermee is een jaarlijks bedrag van € 100.000 gemoeid.

Participatie

Naast deze aanpak die vooral gaat over de maatregelen die de gemeente wil nemen, is het ook van belang dat de inwoners van Losser een steentje bijdragen. En dan gaat het vooral om op eigen grond actie te ondernemen om de biodiversiteit te vergroten en daarmee natuurlijke vijanden van de rupsen te stimuleren.

Invasie exoten

Naast de eikenprocessierups zijn de exoten Reuzebereklauw en de Japanse duizendpoot in opmars. Volgens Arie Rodenburg, beleidsadviseur openbare werken, is deze opmars aan onder andere de opwarming van de aarde. Deze overlast veroorzakende planten worden ook in het plan opgenomen. De Japanse duizendpoot is zelfs zo hardnekkig dat hij zelfs na compostering weer uitloopt. Dus niet in de groenbak maar in de grijze bak. Verbranding is de enige remedie. De plant is ook al in de Dinkel gesignaleerd. Vermoedelijk is ie gesnoeid en in de Dinkel geworpen.

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.