Nieuws & Agenda

Laatste horde voor 4 windturbines in De Lutte lijkt genomen

Deze week gaat er een voorstel naar Provinciale Staten om een uitzonderingsbepaling op te nemen in de omgevingsverordening voor windturbines in Noordoost Twente. Noordoost-Twente behoudt hiermee de status van Nationaal Landschap. Als Provinciale Staten positief besluit lijkt de laatste horde genomen om windturbines te plaatsen in Noordoost-Twente. In De Lutte worden dan 4 windturbines geplaatst. Aan de andere kant van de grens staan nog 2 windturbines in de planning..

Provincie werkt mee aan plaatsing windmolens

De provincie Overijssel wil meewerken aan de plaatsing van windmolens in delen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De vier gemeenten in Noordoost-Twente willen 18 windturbines en 12 lokale energieprojecten mogelijk maken voor de opwek van hernieuwbare energie. Op dit moment is de plaatsing niet mogelijk omdat de provincie in haar Omgevingsvisie heeft bepaald dat er geen windturbines mogen komen in Nationale Landschappen. De provincie wil nu voor een aantal plekken aan de randen van het gebied een uitzondering maken. Provinciale Staten moeten instemmen met deze uitzondering en ontvangen hiervoor een voorstel.

Regionale Energiestrategie (RES) Twente

De windmolens vormen een belangrijke pijler in de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Hierin is beschreven hoe Twente wil voldoen aan de ambitie om in 2030 49% schone energie op te wekken. De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben gezamenlijk een concept windbeleid opgesteld. Daarin zijn ook zoekgebieden voorgesteld voor de plaatsing van de turbines. Hiervoor lopen momenteel nog inspraak- en participatietrajecten. Volgens de provincie bevinden de zoekgebieden zich in relatief open, grootschalig en jong ontginningslandschap en binnen een stedelijke invloedssfeer. Hierdoor worden de landschappelijke kernkwaliteiten van Noordoost Twente niet aangetast.

Enquête

Deze enquête wordt gehouden omdat bij de RES het verplicht is om aan te kunnen tonen dat de plannen draagvlak hebben onder de bevolking.

Hoe doet u mee?
Tot 22 november kunnen alle inwoners van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen meedoen aan de enquête.

Bij 15.000 geselecteerde inwoners valt deze week een persoonlijke uitnodiging op de deurmat. Zij zijn een representatieve afspiegeling van de inwoners van Noordoost Twente. Bij deze uitnodiging zit een persoonlijke code voor de enquête.

Hoort u niet bij deze 15.000 adressen dan kunt u ook meedoen. Via www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst kun u zich aanmelden. Na opgave van uw naam, mailadres en woonplaats krijgt u een persoonlijke code toegestuurd.

Eind november verwacht Energie van Noordoost Twente de resultaten van de enquête te hebben.

Zorgvuldig proces lopen

Ook in het verdere traject gelden de provinciale randvoorwaarden ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en ecologische effecten. Dat betekent dat steeds moet worden gekeken naar een goede verdeling van lusten en lasten, betrokkenheid van de omgeving bij de verdere invulling van de plannen, mogelijkheid tot (financiële) participatie en het laten terugvloeien van investeringen in het gebied.

Gemeenteraden moeten akkoord gaan voor 1 juli

De Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) heeft inmiddels een concept-plan geschreven, dat de colleges van B&W van Noordoost Twente in april 2020 hebben vastgesteld. Het definitieve plan, de RES Twente 1.0, wordt vóór 1 juli 2021 door alle Twentse gemeenteraden vastgesteld. De resultaten van de enquête geven aan hoe de inwoners op dit moment denken over zaken als de energietransitie, windturbines en zonnevelden in het Nationaal Landschap. De leden van de gemeenteraden kunnen de uitkomst van de enquête laten meetellen in hun beslissing..

Deze week gaat er een voorstel naar Provinciale Staten om een uitzonderingsbepaling op te nemen in de omgevingsverordening voor windturbines in Noordoost Twente. Noordoost-Twente behoudt hiermee de status van Nationaal Landschap. Als Provinciale Staten positief besluit lijkt de laatste horde genomen om windturbines te plaatsen in Noordoost-Twente. In De Lutte worden dan 4 windturbines geplaatst. Aan de andere kant van de grens staan nog 2 windturbines in de planning..

Provincie werkt mee aan plaatsing windmolens

De provincie Overijssel wil meewerken aan de plaatsing van windmolens in delen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De vier gemeenten in Noordoost-Twente willen 18 windturbines en 12 lokale energieprojecten mogelijk maken voor de opwek van hernieuwbare energie. Op dit moment is de plaatsing niet mogelijk omdat de provincie in haar Omgevingsvisie heeft bepaald dat er geen windturbines mogen komen in Nationale Landschappen. De provincie wil nu voor een aantal plekken aan de randen van het gebied een uitzondering maken. Provinciale Staten moeten instemmen met deze uitzondering en ontvangen hiervoor een voorstel.

Regionale Energiestrategie (RES) Twente

De windmolens vormen een belangrijke pijler in de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Hierin is beschreven hoe Twente wil voldoen aan de ambitie om in 2030 49% schone energie op te wekken. De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben gezamenlijk een concept windbeleid opgesteld. Daarin zijn ook zoekgebieden voorgesteld voor de plaatsing van de turbines. Hiervoor lopen momenteel nog inspraak- en participatietrajecten. Volgens de provincie bevinden de zoekgebieden zich in relatief open, grootschalig en jong ontginningslandschap en binnen een stedelijke invloedssfeer. Hierdoor worden de landschappelijke kernkwaliteiten van Noordoost Twente niet aangetast.

Enquête

Deze enquête wordt gehouden omdat bij de RES het verplicht is om aan te kunnen tonen dat de plannen draagvlak hebben onder de bevolking.

Hoe doet u mee?
Tot 22 november kunnen alle inwoners van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen meedoen aan de enquête.

Bij 15.000 geselecteerde inwoners valt deze week een persoonlijke uitnodiging op de deurmat. Zij zijn een representatieve afspiegeling van de inwoners van Noordoost Twente. Bij deze uitnodiging zit een persoonlijke code voor de enquête.

Hoort u niet bij deze 15.000 adressen dan kunt u ook meedoen. Via www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst kun u zich aanmelden. Na opgave van uw naam, mailadres en woonplaats krijgt u een persoonlijke code toegestuurd.

Eind november verwacht Energie van Noordoost Twente de resultaten van de enquête te hebben.

Zorgvuldig proces lopen

Ook in het verdere traject gelden de provinciale randvoorwaarden ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en ecologische effecten. Dat betekent dat steeds moet worden gekeken naar een goede verdeling van lusten en lasten, betrokkenheid van de omgeving bij de verdere invulling van de plannen, mogelijkheid tot (financiële) participatie en het laten terugvloeien van investeringen in het gebied.

Gemeenteraden moeten akkoord gaan voor 1 juli

De Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) heeft inmiddels een concept-plan geschreven, dat de colleges van B&W van Noordoost Twente in april 2020 hebben vastgesteld. Het definitieve plan, de RES Twente 1.0, wordt vóór 1 juli 2021 door alle Twentse gemeenteraden vastgesteld. De resultaten van de enquête geven aan hoe de inwoners op dit moment denken over zaken als de energietransitie, windturbines en zonnevelden in het Nationaal Landschap. De leden van de gemeenteraden kunnen de uitkomst van de enquête laten meetellen in hun beslissing..

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.