Jury Losserse Carnavalsoptocht

Jury Losserse Carnavalsoptocht

De optochtcommissie van het overkoepelende orgaan de Gaffel Aöskes heeft vergadert met de jury van de carnavalsoptocht in ’t Aöske op de Pol in Losser. De vergadering vond plaats op woensdagavond 5 februari.

Optochtcommissie

De belangrijkste taak van de optochtcommissie is ervoor te zorgen dat elk jaar de Grote Carnavalsoptocht op zaterdagmiddag in Losser naar ieders wens verloopt, maar voordat het zover is zijn er nog tal van andere taken welke er geregeld moeten worden. Een greep van de werkzaamheden binnen de optochtcommissie, te beginnen in het najaar. Enkele taken zijn bijvoorbeeld; infoavonden houden voor de wagenbouwers, zodat zij van elkaar kunnen leren hoe een wagen wellicht nog beter gebouwd kan worden; contacten onderhouden met de juryleden (let er wel op dat niemand van de commissieleden enige invloed heeft op welke uitslag van de jury dan ook, de jury blijft onafhankelijk); het keuren van de wagens of ze aan de gestelde eisen voldoen.

Jury Losserse Carnavalsoptocht

Veiligheid

Er wordt in grote mate aan de veiligheid gewerkt. De veiligheid staat overal voor op. De verkeersbrigadiers van de scouting willen zelf carnaval vieren. Heel begrijpelijk maar jammer want nu moet een professionele groep ingezet worden. In verband met het centrumplan Losser dat veel verkeershinder teweeg brengt is er veelvuldig overleg met Dura Vermeer. De Bernard Leurinkstraat kan nu niet bereden worden, maar is wel een wezenlijk del van de optocht. Men denkt dat tijdens de optocht de straat wel weer bereden kan worden door er stelplaten neer te leggen. Mocht de vorst toch nog roet in het eten gooien dan wordt er voor een andere route gekozen. Dit wordt op tijd aangegeven.

Jury

De jury bestaat ook dit jaar uit 10 leden. Mannen en vrouwen die de onafhankelijke taak hebben om de grote en kleine wagens, loopgroepen en éénlingen te beoordelen op de prestatie zoals de humor en de regie, de voorstelling zoals het carnavaleske en de actualiteit en de verzorging zoals de grime en de afwerking van het decor en de kostuums. De jury start met haar werkzaamheden tijdens de opstelling. Dit is de zogenaamde statische jurering. Daarna stellen de juryleden zich op langs de optochtroute. 

Jury Losserse Carnavalsoptocht

Optocht

De optocht vindt plaats op zaterdag 22 februari. Start 13.45 uur. ’s Morgens om 11.11 uur is de sleuteloverdracht in ’t Lossershoes. 

Jury Losserse Carnavalsoptocht

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud