Jimme Nordkamp gekozen in landelijk bestuur PvdA

Jimme Nordkamp gekozen in landelijk bestuur PvdA

Jimme is zaterdag 7 maart in Nieuwegein gekozen in landelijk partijbestuur van de PvdA op het Partijcongres, het hoogste orgaan van de politieke partij.

Hij is fractievoorzitter P v/d A Losser. Hij is 23 jaar en Overdinkelaar. Jimme zet zich in voor de leefbaarheid in onze gemeente Losser.

Facebook

Jimme schrijft hierover op Facebook: “Gisteren genoten van een prachtig PvdA-congres in Nieuwegein. Door de adviescommissie werd ik voorgedragen als lid voor het landelijk partijbestuur en vervolgens ook daadwerkelijk verkozen door de leden met de meeste stemmen. Ik ben ontzettend trots en blij dat ik nu ook op landelijk niveau mijn bijdrage kan leveren aan het verder uitbouwen van de PvdA als brede volkspartij. Samen zetten wij ons in voor een Nederland waarin mensen met verschillende achtergronden in harmonie met elkaar kunnen samenleven, een maatschappij waarin ieder kind dat als dubbeltje geboren wordt ook een kwartje kan worden en waarin niet het recht van de sterkste geldt en een samenleving waarin de mens weer centraal staat in plaats van het geld. Rondom mijn kandidaatstelling heb ik van veel steun mogen genieten. Ik ben daar erg dankbaar voor. In het bijzonder wil ik Deniz Dönmez, Leander Broere, Ricky Rajaram en Tijs de Bree ervoor bedanken dat zij op het congres nogmaals hun steun voor mij uitspraken. We gaan ervoor.”

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud