Inzagetermijn concept windbeleid NO-Twente verlengd t/m 5 februari

Inzagetermijn concept windbeleid NO-Twente verlengd t/m 5 februari

In november is het concept windbeleid voor Noordoost Twente gepubliceerd. Dit windbeleid is opgesteld door vier gemeenten die samenwerken in de energietransitie: Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Het concept windbeleid ligt ter inzage bij de afzonderlijke gemeenten, zodat inwoners daarop kunnen reageren. De termijn daarvoor zou 22 december aflopen, maar is nu door de Noordoost Twentse gemeenten verlengd tot en met 5 februari 2021.

Het windbeleid is opgesteld als toetsingskader om toekomstige aanvragen voor windturbines te kunnen beoordelen. In het beleid zijn hiervoor zoekgebieden aangewezen. Op dit beleid kunnen nu dus tot en met 5 februari zienswijzen en bedenkingen worden ingediend. Dat wordt daarna zorgvuldig bekeken en meewogen voordat de gemeenteraden van de vier gemeenten over het windbeleid besluiten.

De gemeenten hebben voor de verlenging gekozen vanwege de corona-maatregelen. De Noordoost Twentse gemeenten realiseren zich dat het windbeleid zorgvuldige afwegingen vraagt en willen inwoners goed in de gelegenheid stellen daarover mee te denken. Door corona is dat lastiger te organiseren, vandaar dat de termijn nu met ruim een maand is verlengd.

Publicatie enquete “Duurzame energie” in de week van 21 december

Om inwoners actief te betrekken bij de te maken keuzes en het gesprek over duurzame energieopwekking te stimuleren, is recent ook een enquête over duurzame energie gehouden onder de inwoners van Noordoost Twente. De uitkomsten van deze enquête worden begin volgende week gepubliceerd.

Op www.energievannoordoosttwente.nl/windenergie is het windbeleid te downloaden. Op de websites van de afzonderlijke gemeenten staat te lezen hoe het indienen van een zienswijze bij die gemeente werkt.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud