Huisartsen Losser-Overdinkel en Corona

Huisartsen Losser-Overdinkel en Corona

Namens de huisartsen in Losser en Overdinkel informeert dokter Huitema (crisis coördinator) u middels dit persbericht.

 

De afgelopen weken heeft de uitbraak van het Corona virus veel teweeg gebracht in de samenleving. De overheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding zo goed mogelijk te voorkomen. Ook de huisartsenzorg heeft zich hierop moeten aanpassen. Via deze weg willen de huisartsen van Losser en Overdinkel u informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. huisartsenzorg.

Eerst bellen

Alle praktijken zijn telefonisch bereikbaar en u moet altijd eerst de praktijk bellen. Veel praktijken hebben de deuren gesloten wat inhoudt dat u niet zonder afspraak naar binnen kunt. In navolging van de landelijke richtlijnen en richtlijnen vanuit huisartsencrisisteam proberen de huisartsen veel consulten telefonisch te laten plaatsvinden. Ook beeldbellen is inmiddels mogelijk in alle praktijken. Indien u over een smartphone of tablet beschikt kunt u de app face talk downloaden. Via deze app kan er met de huisartspraktijk een videoconsult ingepland worden. Indien de huisarts het nodig vindt dat er een fysiek consult plaatsvindt, kan dit in de praktijk ingepland worden zolang er geen verdenking bestaat op mogelijke corona besmetting.

Fysiek consult

Indien u toch klachten heeft die passen bij mogelijke corona besmetting en de huisarts vindt een fysiek consult noodzakelijk kunt u een afspraak krijgen op een speciaal corona spreekuur. Er zijn inmiddels twee locaties hiervoor in gebruik genomen, een aan de Prins Bernhard straat te Overdinkel (bij de praktijk van dr Righart) en 1 aan de Lutterstraat te Losser. Op dit moment wordt er m.n. nog gebruik gemaakt van de locatie in Overdinkel. Op deze locaties is 1 van de huisartsen aanwezig om patiënten te beoordelen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van beschermende kleding en er worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Uw huisarts kan u indien nodig hier een afspraak geven.

Contact opnemen bij andere verschijnselen

Hoewel er sprake is van een moeilijke tijd voor velen en patiënten mogelijk de huisarts niet te veel willen belasten, willen de huisartsen hun patiënten oproepen wel contact met hen op te nemen bij mogelijk bedreigende gezondheidsklachten, zoals mogelijke hartklachten of klachten passende bij een beroerte. We begrijpen ook vanuit de ziekenhuizen dat dit nu veel minder gebeurt en vrezen dat dit schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid. Hoewel ook in de ziekenhuizen de zorg voor en opvang van corona patiënten veel aandacht en inzet vraagt, is ook de zorg voor reguliere problemen en ziektes nog steeds goed mogelijk en wordt deze fysiek gescheiden van de zorg voor corona patiënten.

De huisartsen hopen dat we met zijn allen deze periode goed doorkomen en wensen alle zieken en hun omgeving veel sterkte.

Namens de huisartsen Losser en Overdinkel, HOM Huitema, crisis coördinator.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws, Overdinkel
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud