Nieuws & Agenda

Hessel Beernink in de race voor kinderambassadeur

Hessel Beernink uit de Lutte (bijna 11 jaar) is in de race om kinderambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) te worden. Hessel zit op “De Windroos” in Oldenzaal.

De Windroos is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en is een onderwijsvoorziening voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen het samenwerkingsverband NO Twente. Hessel wil graag kinderambassadeur worden om iedereen te laten zien dat iemand met een handicap gewoon normaal in deze maatschappij kan functioneren en dat een handicap niet altijd zichtbaar is maar er wel is.
 
De handicap van Hessel

Hessel heeft Neurofibromatose type 1 (afgekort NF1). Het is een zeldzame aandoening. Als je NF1 hebt, dan ben je ermee geboren. Zowel meisjes als jongens kunnen NF1 hebben. NF1 is niet te genezen. NF1 veroorzaakt over het algemeen goedaardige tumoren. Deze ontstaan op de zenuwen. Een andere benaming van dit type tumor is neurofibroom. Zenuwen in de huid, maar ook in andere organen, kunnen zulke tumoren hebben. Fibromen die groter zijn en vaak dieper in het lichaam rond grotere zenuwen of zenuwnetwerken liggen worden ook wel plexiforme neurofibromen genoemd. Bij meer dan de helft van de kinderen met NF1 komen daarnaast leerproblemen voor. Ook kan sprake zijn van verschillende sociaal-emotionele problemen zoals moeite met het contact maken met leeftijdsgenoten of plannen van taken. (Bron NSGK) https://www.werkhoezithet.nl/kennisbank/organisatie/nederlandse-stichting-voor-het-gehandicapte-kind-n  Hessel heeft elke dag pijn die veroorzaakt wordt door tumoren die de zenuwen aantasten. Bovendien heeft hij de klassieke vorm van autisme en een leerstoornis NLD (neurologic learning disorder).

Vervoer naar school

Op de vraag hoe ga je naar school Hessel, antwoorde hij: “Normaal met de fiets en de bus. Vandaag heeft mama mij gehaald en gebracht want “ik bin nich good te pas.” En dat laatste is typisch Twents. Hessel en z’n oudere broer Finn worden tweetalig opgevoed. Mama stelt echter de eis dat er op school en thuis Nederlands wordt gesproken, Twents mogen ze op de boerderij van opa en oma spreken. Hessel zit nu in groep 7 maar gaat over anderhalf jaar naar het middelbaar onderwijs. Op school, maar ook thuis zijn de stoel van Hessel aangepast zodat hij zoveel mogelijk pijnloos kan zitten.

Training

Samen met de NSGK is een mediatraining ontwikkeld die Hessel volgt. Hem wordt geleerd hoe hij zich moet presenteren. Onderdeel hiervan is ook het maken van een vlog. De vlog is inmiddels gemaakt bij opa en oma in de Lutte. De inhoud van de vlog mag nog niet geopenbaard worden, maar de koe “Isabel” en de hulphond “Bössel” van Hessel spelen een grote rol in de vlog. Binnenkort komt deze online te staan op de verschillende social media kanalen van de NSGK, de Lucille Werner Foundation en natuurlijk Hessel zijn eigen Instagramaccount @boerhessel.

Bössel

Bössel is een hulphond die Hessel nog niet zo lang heeft. Bössel maakt dat Hessel zich rustig voelt en zich kan ontspannen. Een zeer welkome gast in het gezin van de familie Beernink, maar ook een zeer kostbare gast. De jonge hond is nog steeds in training bij een coach van de Stichting SAAC. In de financiële tegemoetkoming speelt Kracht Werkt in Oldenzaal een belangrijke rol voor de familie Beernink, zij zijn een fundraising gestart naar aanleiding van de wens in de wensboom welke bij de opening geplaatst was. 

Hessel Beernink in de race voor kinderambassadeur

Presentatie

Op zaterdag 28 maart gaat Hessel zich, samen met 7 andere genomineerden, presenteren om de door hem gewenste positie van kinderambassadeur te mogen innemen. Van de 8 genomineerden zullen 3 kinderen daadwerkelijk ambassadeur worden. De presentatie vindt plaats in het Gooilandtheater in Hilversum. Hallo Losser wenst Hessel heel veel succes en zal het resultaat kort na de uitslag publiceren.

Hessel Beernink in de race voor kinderambassadeur

Hessel Beernink uit de Lutte (bijna 11 jaar) is in de race om kinderambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) te worden. Hessel zit op “De Windroos” in Oldenzaal.

De Windroos is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en is een onderwijsvoorziening voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen het samenwerkingsverband NO Twente. Hessel wil graag kinderambassadeur worden om iedereen te laten zien dat iemand met een handicap gewoon normaal in deze maatschappij kan functioneren en dat een handicap niet altijd zichtbaar is maar er wel is.
 
De handicap van Hessel

Hessel heeft Neurofibromatose type 1 (afgekort NF1). Het is een zeldzame aandoening. Als je NF1 hebt, dan ben je ermee geboren. Zowel meisjes als jongens kunnen NF1 hebben. NF1 is niet te genezen. NF1 veroorzaakt over het algemeen goedaardige tumoren. Deze ontstaan op de zenuwen. Een andere benaming van dit type tumor is neurofibroom. Zenuwen in de huid, maar ook in andere organen, kunnen zulke tumoren hebben. Fibromen die groter zijn en vaak dieper in het lichaam rond grotere zenuwen of zenuwnetwerken liggen worden ook wel plexiforme neurofibromen genoemd. Bij meer dan de helft van de kinderen met NF1 komen daarnaast leerproblemen voor. Ook kan sprake zijn van verschillende sociaal-emotionele problemen zoals moeite met het contact maken met leeftijdsgenoten of plannen van taken. (Bron NSGK) https://www.werkhoezithet.nl/kennisbank/organisatie/nederlandse-stichting-voor-het-gehandicapte-kind-n  Hessel heeft elke dag pijn die veroorzaakt wordt door tumoren die de zenuwen aantasten. Bovendien heeft hij de klassieke vorm van autisme en een leerstoornis NLD (neurologic learning disorder).

Vervoer naar school

Op de vraag hoe ga je naar school Hessel, antwoorde hij: “Normaal met de fiets en de bus. Vandaag heeft mama mij gehaald en gebracht want “ik bin nich good te pas.” En dat laatste is typisch Twents. Hessel en z’n oudere broer Finn worden tweetalig opgevoed. Mama stelt echter de eis dat er op school en thuis Nederlands wordt gesproken, Twents mogen ze op de boerderij van opa en oma spreken. Hessel zit nu in groep 7 maar gaat over anderhalf jaar naar het middelbaar onderwijs. Op school, maar ook thuis zijn de stoel van Hessel aangepast zodat hij zoveel mogelijk pijnloos kan zitten.

Training

Samen met de NSGK is een mediatraining ontwikkeld die Hessel volgt. Hem wordt geleerd hoe hij zich moet presenteren. Onderdeel hiervan is ook het maken van een vlog. De vlog is inmiddels gemaakt bij opa en oma in de Lutte. De inhoud van de vlog mag nog niet geopenbaard worden, maar de koe “Isabel” en de hulphond “Bössel” van Hessel spelen een grote rol in de vlog. Binnenkort komt deze online te staan op de verschillende social media kanalen van de NSGK, de Lucille Werner Foundation en natuurlijk Hessel zijn eigen Instagramaccount @boerhessel.

Bössel

Bössel is een hulphond die Hessel nog niet zo lang heeft. Bössel maakt dat Hessel zich rustig voelt en zich kan ontspannen. Een zeer welkome gast in het gezin van de familie Beernink, maar ook een zeer kostbare gast. De jonge hond is nog steeds in training bij een coach van de Stichting SAAC. In de financiële tegemoetkoming speelt Kracht Werkt in Oldenzaal een belangrijke rol voor de familie Beernink, zij zijn een fundraising gestart naar aanleiding van de wens in de wensboom welke bij de opening geplaatst was. 

Hessel Beernink in de race voor kinderambassadeur

Presentatie

Op zaterdag 28 maart gaat Hessel zich, samen met 7 andere genomineerden, presenteren om de door hem gewenste positie van kinderambassadeur te mogen innemen. Van de 8 genomineerden zullen 3 kinderen daadwerkelijk ambassadeur worden. De presentatie vindt plaats in het Gooilandtheater in Hilversum. Hallo Losser wenst Hessel heel veel succes en zal het resultaat kort na de uitslag publiceren.

Hessel Beernink in de race voor kinderambassadeur

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.