Nieuws & Agenda

Hernieuwd Schatkameroverleg

Vrijdagmorgen 24 januari vond een hernieuwd Schatkameroverleg plaats in ’t Lossershoes. 

Hernieuwd Schatkameroverleg

Het Schatkameroverleg is een initiatief van de gemeente en wordt bijgewoond door ondernemers en andere belangstellende die een link hebben met het toerisme in de gemeente Losser. Het Schatkameroverleg is bedoeld om het toerisme een boost te geven en om noviteiten te bedenken aangaande het toerisme. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van Overdinkel als smokkeldorp.

De nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie

Gerard Kwekkeboom, projectleider omgevingsvisie deed aan de aanwezigen uitleg over de nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie. Het raakt voornamelijk de fysieke leefomgeving. Samenvoeging van allerlei sectorale visies tot een samenhangend geheel. Er moet ook een nieuw plan komen voor toerisme en recreatie komen, dat daarin meegenomen kan worden. Alle inventarisaties moeten leiden tot een nota van uitgangspunten dat in juli door de Raad moet worden vastgesteld. 2e helft dit jaar participatietraject, 1e helft 2021 formele inspraaktraject. Ook trends en ontwikkelingen worden in de omgevingsvisie. Het is een dynamisch document dat regelmatig wordt bijgesteld. Ketenpartners en individuele organisaties worden er nog in meegenomen. Het beleidsdocument recreatie en toerisme moet dit jaar worden geüpdatet en worden meegenomen maar het blijft wel een separaat stuk.

Studenten Smart Solutions

Oplevering in een deelproject in Overdinkel door studenten van Smart Solutions. Dit project is gedraaid door studenten van 3 verschillende studierichtingen. Onderwerp: Smokkelthema in relatie tot textiel. Ze hebben een advies uitgebracht. Er zijn plannen voor een doorstart naar nieuwe projecten.

Nieuwe thema’s

Erve Punte heeft een minicamping met 25 plekken. De oude boerderij wordt verbouwd met 5 boerderijkamers. Dit worden themakamers, schatkamer, spoorzoeken, boerenkamer, sagen, hersenkamer en men denkt aan trekkershutten met een link naar het smokkelen. Er zijn nog meer thema’s, ook in Glane zijn er nog mogelijkheden bijvoorbeeld als grensdorp. Ook geologie krijgt de nodige aandacht. De Staringgroep heeft een huis gekocht, en gaat daar een museum van maken. Meer beleefbaar maken voor de jeugd, maar ook aantrekkelijk voor het toerisme. Kennelijk is hier ook een schildpad gevonden en een oude schelp en barnsteen. De geologie opdracht, verbinding met archeologie Bad Bentheim en een geohotspot. Hoe zandsteen de wereld over is gegaan. Aardschollen achtergrond, hoe zitten de zandsteenlagen in elkaar, de reis van de zandstenen. Ook het marskramerpad is nog een optie of om iets dergelijks op te zetten. Of de boerenverhalen over de marken.

Verborgen schatten

Mensen die iets aandragen als een verborgen schat in de zon zetten. Initiatief op het gebied van Cultuur. Iedere keer als er weer iets is om dat initiatief in het zonnetje te zetten. Een klein comité bepaalt wie een prijsje krijgt, gelijk interview, filmpje en beelden. Denken over vakanties met zorg aanbieden, is ook een doel. Ideeën om de halve marathon door De Lutte te laten lopen of in ieder geval een waterpost met wat muziek in te richten. Het is alle aanwezigen goed bevallen en men gaat het overleg elk kwartaal herhalen.

Vrijdagmorgen 24 januari vond een hernieuwd Schatkameroverleg plaats in ’t Lossershoes. 

Hernieuwd Schatkameroverleg

Het Schatkameroverleg is een initiatief van de gemeente en wordt bijgewoond door ondernemers en andere belangstellende die een link hebben met het toerisme in de gemeente Losser. Het Schatkameroverleg is bedoeld om het toerisme een boost te geven en om noviteiten te bedenken aangaande het toerisme. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van Overdinkel als smokkeldorp.

De nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie

Gerard Kwekkeboom, projectleider omgevingsvisie deed aan de aanwezigen uitleg over de nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie. Het raakt voornamelijk de fysieke leefomgeving. Samenvoeging van allerlei sectorale visies tot een samenhangend geheel. Er moet ook een nieuw plan komen voor toerisme en recreatie komen, dat daarin meegenomen kan worden. Alle inventarisaties moeten leiden tot een nota van uitgangspunten dat in juli door de Raad moet worden vastgesteld. 2e helft dit jaar participatietraject, 1e helft 2021 formele inspraaktraject. Ook trends en ontwikkelingen worden in de omgevingsvisie. Het is een dynamisch document dat regelmatig wordt bijgesteld. Ketenpartners en individuele organisaties worden er nog in meegenomen. Het beleidsdocument recreatie en toerisme moet dit jaar worden geüpdatet en worden meegenomen maar het blijft wel een separaat stuk.

Studenten Smart Solutions

Oplevering in een deelproject in Overdinkel door studenten van Smart Solutions. Dit project is gedraaid door studenten van 3 verschillende studierichtingen. Onderwerp: Smokkelthema in relatie tot textiel. Ze hebben een advies uitgebracht. Er zijn plannen voor een doorstart naar nieuwe projecten.

Nieuwe thema’s

Erve Punte heeft een minicamping met 25 plekken. De oude boerderij wordt verbouwd met 5 boerderijkamers. Dit worden themakamers, schatkamer, spoorzoeken, boerenkamer, sagen, hersenkamer en men denkt aan trekkershutten met een link naar het smokkelen. Er zijn nog meer thema’s, ook in Glane zijn er nog mogelijkheden bijvoorbeeld als grensdorp. Ook geologie krijgt de nodige aandacht. De Staringgroep heeft een huis gekocht, en gaat daar een museum van maken. Meer beleefbaar maken voor de jeugd, maar ook aantrekkelijk voor het toerisme. Kennelijk is hier ook een schildpad gevonden en een oude schelp en barnsteen. De geologie opdracht, verbinding met archeologie Bad Bentheim en een geohotspot. Hoe zandsteen de wereld over is gegaan. Aardschollen achtergrond, hoe zitten de zandsteenlagen in elkaar, de reis van de zandstenen. Ook het marskramerpad is nog een optie of om iets dergelijks op te zetten. Of de boerenverhalen over de marken.

Verborgen schatten

Mensen die iets aandragen als een verborgen schat in de zon zetten. Initiatief op het gebied van Cultuur. Iedere keer als er weer iets is om dat initiatief in het zonnetje te zetten. Een klein comité bepaalt wie een prijsje krijgt, gelijk interview, filmpje en beelden. Denken over vakanties met zorg aanbieden, is ook een doel. Ideeën om de halve marathon door De Lutte te laten lopen of in ieder geval een waterpost met wat muziek in te richten. Het is alle aanwezigen goed bevallen en men gaat het overleg elk kwartaal herhalen.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.