Gemeenten in Noordoost Twente onderzoeken oprichting GEB

Gemeenten in Noordoost Twente onderzoeken oprichting GEB

Vroeger had Losser een eigen Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB). Nu onderzoeken de gemeenten in Noordoost Twente of het interessant is weer een eigen, duurzaam energiebedrijf te starten.

GEB NOT

De vier gemeenten in Noordoost Twente – Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen – starten dit onderzoek vanuit hun samenwerkingsverband ‘Energie van Noordoost Twente’. De aanleiding voor het onderzoek zijn de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. De gemeenten willen onafhankelijk laten onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het oprichten van een gemeentelijk of regionaal duurzaam energiebedrijf. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het interessant is op deze wijze een versnelling te geven aan de opwekking van duurzame energie. Onderzocht wordt ook of een dergelijk bedrijf rendabel is. Verder wordt bekeken of een lokaal energiebedrijf zorgt voor meer betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de opwek van duurzame energie.

Onderzoek helpt bij besluitvorming
De resultaten van het onderzoek helpen de NOT-gemeenten om een besluit te nemen of ze gezamenlijk zo’n duurzaam energiebedrijf binnen NOT-verband willen oprichten. Hiervoor is meer inzicht nodig in de voor- en nadelen. Ook de financiële gevolgen en risico’s worden in beeld gebracht. Verduurzaming van onze maatschappij zal een grote impact hebben op onze leefomgeving. Daarom is het van belang alle alternatieven zorgvuldig te onderzoeken, ook op de mogelijkheid van inwoners en bedrijven om te participeren.

Regionale Energiestrategie Twente
Alle gemeenten in Nederland hebben, vanuit het klimaatakkoord, de opdracht van het rijk om duurzame energie op land op te wekken. In de regio Twente stellen alle Twentse gemeenten samen een plan op om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Dit plan heet de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). Het onderzoek naar de oprichting van een duurzaam energiebedrijf sluit aan op de RES Twente.

Energie van Noordoost Twente
De overstap van fossiele naar duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 tegen te gaan (de energietransitie) houdt niet op bij de gemeentegrens. In Noordoost Twente (Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal) werken de gemeenten daarom nauw samen. Door deze krachtenbundeling treedt een versnelling op en dragen de gemeenten actief bij aan de Regionale Energiestrategie van Twente. 

Meer informatie op www.energievannoordoosttwente.nl

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud