Nieuws & Agenda

Gemeente Losser beoordeeld door de provincie

De Provincie Overijssel heeft de resultaten van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de gemeente Losser vastgesteld. Het totaalbeeld is groen, maar er zijn wel een paar kanttekeningen. 

Sinds 2012 is het toezicht door Rijk en provincie vervangen door een systeem van eigen toezicht binnen de gemeente. Met andere woorden de gemeenteraad controleert haar eigen bestuur : B&W met haar ambtenaren.

Jaarlijks wordt door gedeputeerde staten van de provincie Overijssel op basis van vooraf vastgestelde criteria met behulp van een verkeerslichtmodel (groen, oranje en rood) de stand van zaken binnen een gemeente vastgesteld. Groen betekent dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Bij oranje is er tenminste één aspect waar dat niet het geval is; bij rood is er duidelijk wat aan de hand.

Het algehele oordeel over Losser is groen. Alleen het onderdeel over het domein "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" is oranje. niet elk onderdeel telt even zwaar mee. Bij elk domein is de zwaarte vermeld. 

De provincie houdt hierbij toezicht op zes domeinen:

 1. Financiën (3) : De begroting 2020 is structureel en reëel in evenwicht. In de meerjarenraming wordt aangetoond dat het evenwicht wordt gehandhaafd.
 2. Wet ruimtelijke ordening (2)
 3. Archief (1)
 4. Huisvesting statushouders (1) : Doelstelling 2e helft 2019 niet gehaald, maar daar zijn geaccepteerde verklaringen voor, dus toch groen.
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo - vergunningverlening/handhaving) (2) : resultaat van de toetsing is oranje. 
  1. Wat gaat de gemeente hier aan doen:
   1. Er wordt nieuw beleid opgesteld en een nieuwe softwareapplicatie aangeschaft.  
   2. Afhankelijk van hoe snel zaken worden geïmplementeerd, zullen de verbeteringen gedeeltelijk al in 2020, maar zeker in 2021 aantoonbaar doorgevoerd kunnen zijn. 
 6. Monumenten (1) 

Op basis bovenstaand overzicht is duidelijk dat het domein Wabo de nodige aandacht verdient. Het gaat er daarbij vooral om de voortgang in het verbeterproces te bewaken.

 

De Provincie Overijssel heeft de resultaten van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de gemeente Losser vastgesteld. Het totaalbeeld is groen, maar er zijn wel een paar kanttekeningen. 

Sinds 2012 is het toezicht door Rijk en provincie vervangen door een systeem van eigen toezicht binnen de gemeente. Met andere woorden de gemeenteraad controleert haar eigen bestuur : B&W met haar ambtenaren.

Jaarlijks wordt door gedeputeerde staten van de provincie Overijssel op basis van vooraf vastgestelde criteria met behulp van een verkeerslichtmodel (groen, oranje en rood) de stand van zaken binnen een gemeente vastgesteld. Groen betekent dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Bij oranje is er tenminste één aspect waar dat niet het geval is; bij rood is er duidelijk wat aan de hand.

Het algehele oordeel over Losser is groen. Alleen het onderdeel over het domein "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" is oranje. niet elk onderdeel telt even zwaar mee. Bij elk domein is de zwaarte vermeld. 

De provincie houdt hierbij toezicht op zes domeinen:

 1. Financiën (3) : De begroting 2020 is structureel en reëel in evenwicht. In de meerjarenraming wordt aangetoond dat het evenwicht wordt gehandhaafd.
 2. Wet ruimtelijke ordening (2)
 3. Archief (1)
 4. Huisvesting statushouders (1) : Doelstelling 2e helft 2019 niet gehaald, maar daar zijn geaccepteerde verklaringen voor, dus toch groen.
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo - vergunningverlening/handhaving) (2) : resultaat van de toetsing is oranje. 
  1. Wat gaat de gemeente hier aan doen:
   1. Er wordt nieuw beleid opgesteld en een nieuwe softwareapplicatie aangeschaft.  
   2. Afhankelijk van hoe snel zaken worden geïmplementeerd, zullen de verbeteringen gedeeltelijk al in 2020, maar zeker in 2021 aantoonbaar doorgevoerd kunnen zijn. 
 6. Monumenten (1) 

Op basis bovenstaand overzicht is duidelijk dat het domein Wabo de nodige aandacht verdient. Het gaat er daarbij vooral om de voortgang in het verbeterproces te bewaken.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.