Nieuws & Agenda

Gemeente gaat sportveld Overdinkel versneld renoveren

Het college van B&W heeft besloten veld 3 van Sportclub Overdinkel nog dit voorjaar te renoveren. De investeringskosten bedragen € 40.000.

Wethouder Harry Nijhuis: “De velden van sportclub Overdinkel moeten worden gerenoveerd, zo blijkt uit recent onderzoek. Door de coronacrisis worden op dit moment de wedstrijdvelden niet gebruikt. Dit geldt ook voor veld 3. We maken van deze gelegenheid gebruik om dit veld nu te renoveren. Daarnaast biedt het ons in deze crisistijd ook de mogelijkheid om werk aan te besteden bij ondernemers die het nu juist zo moeilijk hebben. Als straks de huidige maatregelen zijn opgeheven en er weer mag worden gespeeld, zorgt deze renovatie voor een goede bespeelbaarheid en spelplezier.”

In opdracht van de gemeente zijn de natuurgrasvelden van Sportclub Overdinkel in oktober 2019 geïnspecteerd. In het inspectierapport is geconcludeerd dat de drainagesystemen van de velden zijn verouderd en dat de velden gerenoveerd moeten worden. Daarbij hebben de velden 1 en 3 de hoogste urgentie. De gemeente is als verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportvelden.
In overleg met Sportclub Overdinkel is nu besloten voorrang te geven aan de renovatie van veld 3.

Het sportpark was in verband met de coronacrisis geheel gesloten, echter volgens de nieuwe maatregelen die de regering heeft aangekondigd, mag er vanaf 29 april weer onder voorwaarden buiten gesport worden. Sportclub Overdinkel gaat de trainingen voor jeugdteams vanaf vandaag dan ook hervatten. Veld 3, een wedstrijdveld, is hiervoor niet nodig. Dit biedt een goede gelegenheid om veld 3 te renoveren. De verwachting is ook dat aannemers nu de tijd hebben om de renovatie uit te voeren. Voor de renovatie van een sportveld staat ongeveer 12 weken. 

De aanbestedingsprocedure voor de renovatiewerkzaamheden is inmiddels gestart. Streven is zo spoedig mogelijk de opdracht te verlenen. 

Het college van B&W heeft besloten veld 3 van Sportclub Overdinkel nog dit voorjaar te renoveren. De investeringskosten bedragen € 40.000.

Wethouder Harry Nijhuis: “De velden van sportclub Overdinkel moeten worden gerenoveerd, zo blijkt uit recent onderzoek. Door de coronacrisis worden op dit moment de wedstrijdvelden niet gebruikt. Dit geldt ook voor veld 3. We maken van deze gelegenheid gebruik om dit veld nu te renoveren. Daarnaast biedt het ons in deze crisistijd ook de mogelijkheid om werk aan te besteden bij ondernemers die het nu juist zo moeilijk hebben. Als straks de huidige maatregelen zijn opgeheven en er weer mag worden gespeeld, zorgt deze renovatie voor een goede bespeelbaarheid en spelplezier.”

In opdracht van de gemeente zijn de natuurgrasvelden van Sportclub Overdinkel in oktober 2019 geïnspecteerd. In het inspectierapport is geconcludeerd dat de drainagesystemen van de velden zijn verouderd en dat de velden gerenoveerd moeten worden. Daarbij hebben de velden 1 en 3 de hoogste urgentie. De gemeente is als verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportvelden.
In overleg met Sportclub Overdinkel is nu besloten voorrang te geven aan de renovatie van veld 3.

Het sportpark was in verband met de coronacrisis geheel gesloten, echter volgens de nieuwe maatregelen die de regering heeft aangekondigd, mag er vanaf 29 april weer onder voorwaarden buiten gesport worden. Sportclub Overdinkel gaat de trainingen voor jeugdteams vanaf vandaag dan ook hervatten. Veld 3, een wedstrijdveld, is hiervoor niet nodig. Dit biedt een goede gelegenheid om veld 3 te renoveren. De verwachting is ook dat aannemers nu de tijd hebben om de renovatie uit te voeren. Voor de renovatie van een sportveld staat ongeveer 12 weken. 

De aanbestedingsprocedure voor de renovatiewerkzaamheden is inmiddels gestart. Streven is zo spoedig mogelijk de opdracht te verlenen. 

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.