Geen wandelaars door De Welp

Geen wandelaars door De Welp

Staatsbosbeheer heeft besloten om met extra bebording mensen er op te wijzen dat de weilanden van De Welp niet toegankelijk zijn voor wandelaars. De naleving hiervan zal vaker worden gecontroleerd. 

 

Net buiten Losser ligt ‘De Welp’, omsloten door Ravenhorsterweg, Schoklandweg en Drielandweg. Een gebiedje met graslanden waar de Dinkel doorheen stoomt. In de winter treedt de Dinkel hier vaak buiten haar oever, afgelopen winter was dit niet te missen met de hoge waterstand. Door het overstromen van de graslanden rond de rivier ontstaan er plasdras situaties waar veel watervogels van profiteren of zelfs afhankelijk van zijn. Vele soorten eenden, maar ook de Watersnip, Kokmeeuw en Grote gele kwikstaart kun je in De Welp aantreffen. Een vertrouwd gezicht zijn de Ooievaars, wel drie paar die hier menig muis en kikker verschalken en een paartje die De Welp als thuisbasis heeft en nog lang hoopt te houden.

De Welp is ook een geliefd uitloopgebied en de voorzieningen zijn hier ook naar. Toch lopen er geregeld wandelaars dwars door het grasland, vaak met de hond los, niet bewust van de verstoring die ze aanbrengen in de natuur. Helaas hebben de vogels door het te snel droogvallen van de plasdras situatie al een 1-0 achterstand, als zij dan ook nog verstoord worden door wandelaars en honden kan dat juist de genade klap zijn, helemaal in een kwetsbare tijd als het broedseizoen.

Staatsbosbeheer is eigenaar van meerdere graslanden in De Welp en van meerdere percelen in de gemeente Losser, omdat deze percelen vaak bijzondere en kwetsbare natuur herbergen. Buiten de paden is De Welp nooit vrij toegankelijk geweest, een hek, raster of sloot zou voldoende moeten zijn om mensen en honden uit een terrein te weren. Helaas zIs Staatsbosheer genoodzaakt hier nu ook met bebording mensen op te wijzen, landschappelijk niet zo fraai, maar hier helaas wel noodzakelijk. Naast De Welp zijn er meerdere gebieden nu in de bebording gezet en wordt naleving op de verbodsregels vaker gecontroleerd. 

Foto bij dit artikel is gemaakt door Sander Wansing, met dank aan Vogelwerkgroep Losser

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud