Geen landbouwsluis in Hogeboekelweg

Geen landbouwsluis in Hogeboekelweg

Eind maart zal er weer een inloop / informatiebijeenkomst plaatsvinden over de aangepaste herinrichting van de Hogeboekelweg in ’t Lossers hoes. Hiervoor worden de aanwonenden en belangstellenden uitgenodigd.

Doel van het plan

 • Creëren van een hoogwaardige fietsverbinding tussen Losser en Enschede.
 • Verbeteren verkeersveiligheid / fietsveiligheid
 • Stimuleren gebruik te maken van deze route
 • Verbinding met de F35 vanuit Losser (F35 is de fietsverbinding tussen Enschede en Almelo). 

Voorgestelde maatregelen november 2019

 • Inrichting Hogeboekelweg als fietsstraat waar de auto’s te gast zijn. Weg wordt 3,5 meter breed, met in het midden een rood wegdek van 2,5 meter en aan de zijkant een strook van 0,5 meter met zwart wegdek.
 • Tussen de Bredelweg en Zoekerweg een landbouwsluis aanleggen, waar het landbouwverkeer overheen kan maar geen auto’s.
 • Maximum snelheid terugbrengen van 60 naar 30 km.
 • Bermen verbreden en sloten minder diep maken of dempen.

Stand van zaken

 • Met een afvaardiging van betrokkenen is gesproken en de gemeente heeft toegezegd dat er gezocht wordt naar een technische oplossing om het sluipverkeer te weren, zodat de landbouwsluis kan komen te vervallen. De landbouwsluis wordt door de omwonenden niet gewenst. 
 • De gemeente blijft wel vasthouden aan het verlagen van de maximumsnelheid van 60 naar 30 km.
 • Het overleg met Enschede heeft zeer recent plaatsgevonden en ook Enschede gaat de Hogeboekelerweg aanpakken, alleen is nog niet bekend op welke termijn dit gerealisserd wordt.

Wat zijn de afwegingen

 • Als je sluipverkeer wilt voorkomen ligt het voor de hand om een keuze te maken tussen oplossingen als bedienbare slagboom, borden met cameratoezicht of verzinkbare palen. Dit in combinatie met pasjes of kentekenherkenning om aanwonenden en hulpdiensten te laten passeren.
 • Een heikel punt is het reduceren van de snelheid van de auto’s naar 30 km. Dit is voor veel automobilisten al een snelheid, waar het lastig is om je aan te houden. Een verbreding van de weg naar 3,5 meter zal er niet aan bijdragen dat automobilisten zich aan de 30 km snelheid houden. Daarbij komt dat de kans op snelheidscontrole op de Hogeboekelweg vrijwel nihil is.
 • De huidige smalle weg is nu veiliger voor de fietser. Als de fietser een auto als tegenligger heeft en er komt ook een auto de fietser achterop, houdt deze auto nu vrijwel altijd in en wacht tot de tegenligger gepasseerd is en haalt pas dan de fietser in. Bij een bredere weg zal de achteropkomende auto de fietser eerder inhalen met alle risico’s van dien.
 • Het sluipverkeer zou door maatregelen op de Hogeboekelerweg kunnen uitwijken naar de Hogeveldweg, Haweg en Kennebroeksweg.

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud