Nieuws & Agenda

Financiële steun om leefbaarheid van de gemeenschap te bevorderen

Ook in 2020 stelt gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. Wethouder Harry Nijhuis: “We zien dat organisaties het moeilijk hebben in de huidige situatie. Het is goed om te zien dat organisaties toch in staat zijn nieuwe activiteiten te ontwikkelen. We willen deze organisaties hierbij graag financieel ondersteunen

Incidentele subsidies 

In 2020 is in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Voor de tweede subsidieronde was in totaal € 16.120 beschikbaar. Het college heeft in deze ronde in totaal € 12.933 aan incidentele subsidies verleend.

 • Basisschool de Wegwijzer krijgt een subsidie van € 3.500 voor het inrichten van een groene ontmoetingsplek voor de hele buurt.
 • Stichting RTV-Losser ontvangt € 2.199 voor de aanschaf van een nieuwe camera.
 • Sportclub Overdinkel mag een bedrag van € 750 tegemoetzien voor de aanschaf van een wedstrijdcamera met videoanalyse
 • Het Fotocollectief Dinkelshoot € 2.165 voor de aanschaf van wissellijsten.
 • Een bijdrage van € 2.385 gaat naar Stichting Dorpsraad Glane voor het realiseren van een herdenkingsmonument.
 • Carnavalsvereniging de Gaffel Aoskes wil investeren in een nieuwe geluidsinstallatie in clubgebouw ’t Aoske en ontvangt hiervoor een bijdrage van €1.934.

Een overzicht van de verleende subsidies wordt vermeld op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten

Net als voorgaande jaren beschikken de verschillende dorpskernen ook in 2020 over een dorpsbudget. De dorpsraden kunnen zelf bepalen op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit/de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget. 

Kijk voor meer informatie op https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies

Ook in 2020 stelt gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. Wethouder Harry Nijhuis: “We zien dat organisaties het moeilijk hebben in de huidige situatie. Het is goed om te zien dat organisaties toch in staat zijn nieuwe activiteiten te ontwikkelen. We willen deze organisaties hierbij graag financieel ondersteunen

Incidentele subsidies 

In 2020 is in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Voor de tweede subsidieronde was in totaal € 16.120 beschikbaar. Het college heeft in deze ronde in totaal € 12.933 aan incidentele subsidies verleend.

 • Basisschool de Wegwijzer krijgt een subsidie van € 3.500 voor het inrichten van een groene ontmoetingsplek voor de hele buurt.
 • Stichting RTV-Losser ontvangt € 2.199 voor de aanschaf van een nieuwe camera.
 • Sportclub Overdinkel mag een bedrag van € 750 tegemoetzien voor de aanschaf van een wedstrijdcamera met videoanalyse
 • Het Fotocollectief Dinkelshoot € 2.165 voor de aanschaf van wissellijsten.
 • Een bijdrage van € 2.385 gaat naar Stichting Dorpsraad Glane voor het realiseren van een herdenkingsmonument.
 • Carnavalsvereniging de Gaffel Aoskes wil investeren in een nieuwe geluidsinstallatie in clubgebouw ’t Aoske en ontvangt hiervoor een bijdrage van €1.934.

Een overzicht van de verleende subsidies wordt vermeld op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten

Net als voorgaande jaren beschikken de verschillende dorpskernen ook in 2020 over een dorpsbudget. De dorpsraden kunnen zelf bepalen op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit/de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget. 

Kijk voor meer informatie op https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser