Financiële steun voor lokale (vrijwilligers)organisaties

Financiële steun voor lokale (vrijwilligers)organisaties

Het college van B&W heeft de kaders vastgesteld voor de regeling coronacompensatie lokale organisaties. Met deze regeling ondersteunt het college verenigingen, (vrijwilligers)organisaties en dorpshuizen uit de Losserse samenleving die, vanwege de coronamaatregelen, financieel zijn getroffen. De regeling is niet bedoeld als compensatie voor gederfde horeca-inkomsten door verenigingen of organisaties.

€ 148.000 beschikbaar

De gemeente Losser heeft voor deze regeling in 2020 een bedrag van € 148.000 beschikbaar. Het geld is bestemd voor Losserse organisaties die financieel zijn getroffen door de coronamaatregelen: doordat ze inkomsten zijn misgelopen of extra uitgaven hebben moeten doen.

Wethouder Harry Nijhuis: “Het coronavirus treft onze hele samenleving, ook financieel. Als college laten we daarom een brede doelgroep van organisaties in aanmerking komen voor deze coronacompensatie. Het betreft organisaties op het gebied van cultuur, vrijwilligers en dorpshuizen. Ook sport- en carnavalsverenigingen komen in gemeente Losser in aanmerking voor financiële steun. Dat is een bredere doelgroep dan door de rijksoverheid wordt voorgesteld, maar een heel bewuste keuze van het college”, aldus wethouder Nijhuis.

Nu de kaders zijn bepaald, stelt het college op korte termijn een uitvoeringsplan op. Een van de uitgangspunten zal zijn, dat organisaties zelf de compensatie-uitkering aanvragen én onderbouwen. Zodra bekend is hoe steunaanvragen kunnen worden ingediend, zal de gemeente Losser dit actief naar buiten brengen. Streven van het college is om eind januari 2021 de coronacompensatie te kunnen uitkeren.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud