Nieuws & Agenda

Financiële steun en begeleiding voor lokale energie-initiatieven

Bewoners die hun dorp willen verduurzamen, bijvoorbeeld door met elkaar zonne-energie op te wekken: met dit soort projecten spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol in de energietransitie. Maar niet elk plan komt van de grond. Daarom kunnen lokale energie-initiatieven vanaf 1 mei ook voor ontwikkelfinanciering gebruik maken van Energiefonds Overijssel.

Initiatiefnemers

Het initiatief is genomen door de provincie Overijssel, Energiefonds Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel.  Met LEI-F (Lokale Energie Initiatieven Financiering) verwachten de samenwerkende partijen dat meer lokale initiatieven tot daadwerkelijke realisatie van hun energieplannen komen. Hiermee geeft Overijssel invulling aan het streven van het Nationale Klimaatakkoord om ten minste 50% van de duurzame energieproductie in eigendom te laten zijn van de lokale bewoners.

Dichter bij de mensen

Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: “Er zit enorm veel energie in de lokale energie-initiatieven. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in het verkrijgen van draagvlak voor de energiemaatregelen die nodig zijn. In Overijssel zijn vele tientallen lokale initiatieven. Gezamenlijk kunnen ze een groot deel van de duurzame energiebehoefte die nodig is, verwezenlijken. Maar het vergt vaak een lange adem om tot realisatie van de plannen te komen. Met deze nieuwe financiële regeling en de bijbehorende begeleiding helpen we de initiatieven daarbij. Zo komt duurzame energie dichter bij de mensen.”

Ondersteuning in de ontwikkelfase

LEI-F speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in de ontwikkelfase van projecten. In deze fase, die vaak ook risicovol is, ontbreekt het de initiatieven aan toegang tot financiering. Anderzijds missen zij toegang tot expertise. Door de initiatieven op beide fronten te faciliteren zullen meer projecten van start naar finish komen. Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering vanuit LEI-F én expertise.

Huidige status van de plannen

LEI-F gaat op 1 mei van start. De omvang van de ontwikkelfinanciering ligt tussen de 20.000 en 200.000 Euro per project. LEI-F start als pilot voor een jaar. Na een jaar wordt LEI-F geëvalueerd. In totaal is er voor het eerste jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Meer weten? Kijk op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/leif

Toelichting foto bij dit artikel

Het slaan van de eerste paal van zonnepark Heeten van Energiecoöperatie Endona, een zonnepark van ruim 7.700 zonnepanelen. Het kwam tot stand door lokale initiatiefnemers en werd in de eerste fase vooral lokaal gefinancierd door de gemeenschap in Heeten. Het park zorgt inmiddels voor stroom voor ruim 600 huishoudens in Heeten.

Foto gemaakt door: Endona Energie

Bewoners die hun dorp willen verduurzamen, bijvoorbeeld door met elkaar zonne-energie op te wekken: met dit soort projecten spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol in de energietransitie. Maar niet elk plan komt van de grond. Daarom kunnen lokale energie-initiatieven vanaf 1 mei ook voor ontwikkelfinanciering gebruik maken van Energiefonds Overijssel.

Initiatiefnemers

Het initiatief is genomen door de provincie Overijssel, Energiefonds Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel.  Met LEI-F (Lokale Energie Initiatieven Financiering) verwachten de samenwerkende partijen dat meer lokale initiatieven tot daadwerkelijke realisatie van hun energieplannen komen. Hiermee geeft Overijssel invulling aan het streven van het Nationale Klimaatakkoord om ten minste 50% van de duurzame energieproductie in eigendom te laten zijn van de lokale bewoners.

Dichter bij de mensen

Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: “Er zit enorm veel energie in de lokale energie-initiatieven. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in het verkrijgen van draagvlak voor de energiemaatregelen die nodig zijn. In Overijssel zijn vele tientallen lokale initiatieven. Gezamenlijk kunnen ze een groot deel van de duurzame energiebehoefte die nodig is, verwezenlijken. Maar het vergt vaak een lange adem om tot realisatie van de plannen te komen. Met deze nieuwe financiële regeling en de bijbehorende begeleiding helpen we de initiatieven daarbij. Zo komt duurzame energie dichter bij de mensen.”

Ondersteuning in de ontwikkelfase

LEI-F speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in de ontwikkelfase van projecten. In deze fase, die vaak ook risicovol is, ontbreekt het de initiatieven aan toegang tot financiering. Anderzijds missen zij toegang tot expertise. Door de initiatieven op beide fronten te faciliteren zullen meer projecten van start naar finish komen. Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering vanuit LEI-F én expertise.

Huidige status van de plannen

LEI-F gaat op 1 mei van start. De omvang van de ontwikkelfinanciering ligt tussen de 20.000 en 200.000 Euro per project. LEI-F start als pilot voor een jaar. Na een jaar wordt LEI-F geëvalueerd. In totaal is er voor het eerste jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Meer weten? Kijk op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/leif

Toelichting foto bij dit artikel

Het slaan van de eerste paal van zonnepark Heeten van Energiecoöperatie Endona, een zonnepark van ruim 7.700 zonnepanelen. Het kwam tot stand door lokale initiatiefnemers en werd in de eerste fase vooral lokaal gefinancierd door de gemeenschap in Heeten. Het park zorgt inmiddels voor stroom voor ruim 600 huishoudens in Heeten.

Foto gemaakt door: Endona Energie

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.