Nieuws & Agenda

Financiële steun voor betere leefbaarheid gemeenschap

Ook in 2020 is geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen.  

College verleent ruim € 16.000 aan incidentele subsidies  

Wethouder Harry Nijhuis: “Diverse organisaties hebben hier wederom gebruik van gemaakt en een aanvraag voor incidentele subsidie ingediend. We zijn blij dat we organisaties, die extra inspanningen verrichten, financieel kunnen ondersteunen. In totaal hebben we in deze eerste subsidieronde van 2020 ruim € 16.000 aan incidentele subsidies verleend.” 

Incidentele subsidies  

In 2020 is in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Voor de eerste subsidieronde was in totaal € 16.750 beschikbaar. Het college heeft in deze ronde in totaal € 16.380 aan incidentele subsidies verleend. 

De Stichting Kulturhus Overdinkel krijgt een subsidie van € 1.500 voor de organisatie van het Smokkelbluesfestival, terwijl KVV Losser € 2.000 ontvangt voor de activiteiten in het kader van het 90-jarig jubileum. Combinatie ’64 mag een bedrag van € 855 tegemoet zien voor het project Walking Handball, de Losserse Wieler Club € 1.785 voor de aanschaf van mountainbikes.
Een bijdrage van € 1.125 gaat naar Stichting Dorpsraad Beuningen voor vernieuwing van de dorpswebsite. Stichting Bruisend Overdinkel krijgt een subsidie van €1.500 voor een smokkelfilm en €1.000 voor de Bommen Berend fietstocht. De Ondernemers Club Overdinkel wil investeren in welkomstbogen en ontvangt hiervoor een bijdrage van €2.500.
Een overzicht van de verleende subsidies wordt vermeld op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten 

Net als voorgaande jaren beschikken de verschillende dorpskernen ook in 2020 over een dorpsbudget. De dorpsraden kunnen zelf bepalen op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit/de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget.  

Kijk voor meer informatie op  https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies.

Ook in 2020 is geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen.  

College verleent ruim € 16.000 aan incidentele subsidies  

Wethouder Harry Nijhuis: “Diverse organisaties hebben hier wederom gebruik van gemaakt en een aanvraag voor incidentele subsidie ingediend. We zijn blij dat we organisaties, die extra inspanningen verrichten, financieel kunnen ondersteunen. In totaal hebben we in deze eerste subsidieronde van 2020 ruim € 16.000 aan incidentele subsidies verleend.” 

Incidentele subsidies  

In 2020 is in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Voor de eerste subsidieronde was in totaal € 16.750 beschikbaar. Het college heeft in deze ronde in totaal € 16.380 aan incidentele subsidies verleend. 

De Stichting Kulturhus Overdinkel krijgt een subsidie van € 1.500 voor de organisatie van het Smokkelbluesfestival, terwijl KVV Losser € 2.000 ontvangt voor de activiteiten in het kader van het 90-jarig jubileum. Combinatie ’64 mag een bedrag van € 855 tegemoet zien voor het project Walking Handball, de Losserse Wieler Club € 1.785 voor de aanschaf van mountainbikes.
Een bijdrage van € 1.125 gaat naar Stichting Dorpsraad Beuningen voor vernieuwing van de dorpswebsite. Stichting Bruisend Overdinkel krijgt een subsidie van €1.500 voor een smokkelfilm en €1.000 voor de Bommen Berend fietstocht. De Ondernemers Club Overdinkel wil investeren in welkomstbogen en ontvangt hiervoor een bijdrage van €2.500.
Een overzicht van de verleende subsidies wordt vermeld op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten 

Net als voorgaande jaren beschikken de verschillende dorpskernen ook in 2020 over een dorpsbudget. De dorpsraden kunnen zelf bepalen op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit/de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget.  

Kijk voor meer informatie op  https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.