Nieuws & Agenda

Eerste online ledenvergadering ooit bij Judo Losser

De voorzitter van Judo Losser sprak over een historische gebeurtenis in de geschiedenis van 60 jaar judo in Losser. “Voor het eerst houden we de algemene ledenvergadering on-line via Microsoft Teams, maar zeker niet voor het laatst”. De on-line vergadering bracht namelijk meer judoka’s naar het overleg dan de laatste jaren gebruikelijk.

In het bestuur namen William Muller en Robert Konter afscheid van hun functie. Jarenlang hebben beiden de Losserse club bestuurd en zij gaven het stokje over aan Bas Zwolle en Alexander Huisman. De beide oud-bestuursleden zijn niet uit beeld bij de vereniging aangezien ze beiden wekelijks trainen op de vrijdagavond en beiden nog zitting hebben in commissies.

De penningmeester sloot het boekjaar 2019 positief af en de ledenadministratie benoemde dat het ledenaantal stabiel blijft. De diverse commissies deden verslag van de vele wedstrijden, extra trainingen en heel veel activiteiten die er in 2019 uitgevoerd zijn. Voor dit jaar gooit corona roet in het eten en gingen een aantal activiteiten niet door. Daar waar mogelijk worden die in de komende weken ingehaald. Zo is er geen zomerstop maar traint de club gewoon door.

De voorzitter spreekt van een bloeiende vereniging, een voltallig bestuur en de diverse commissies goed op sterkte. Een professioneel lerarencorps en de nodige jonge aanwas (o.a. worden er jaarlijks jongeren opleidt via de JudoBondNederland voor dojo-assistent) van vrijwilligers maakt dat Judo Losser klaar is voor de volgende 60 jaar judo in Losser.

De voorzitter van Judo Losser sprak over een historische gebeurtenis in de geschiedenis van 60 jaar judo in Losser. “Voor het eerst houden we de algemene ledenvergadering on-line via Microsoft Teams, maar zeker niet voor het laatst”. De on-line vergadering bracht namelijk meer judoka’s naar het overleg dan de laatste jaren gebruikelijk.

In het bestuur namen William Muller en Robert Konter afscheid van hun functie. Jarenlang hebben beiden de Losserse club bestuurd en zij gaven het stokje over aan Bas Zwolle en Alexander Huisman. De beide oud-bestuursleden zijn niet uit beeld bij de vereniging aangezien ze beiden wekelijks trainen op de vrijdagavond en beiden nog zitting hebben in commissies.

De penningmeester sloot het boekjaar 2019 positief af en de ledenadministratie benoemde dat het ledenaantal stabiel blijft. De diverse commissies deden verslag van de vele wedstrijden, extra trainingen en heel veel activiteiten die er in 2019 uitgevoerd zijn. Voor dit jaar gooit corona roet in het eten en gingen een aantal activiteiten niet door. Daar waar mogelijk worden die in de komende weken ingehaald. Zo is er geen zomerstop maar traint de club gewoon door.

De voorzitter spreekt van een bloeiende vereniging, een voltallig bestuur en de diverse commissies goed op sterkte. Een professioneel lerarencorps en de nodige jonge aanwas (o.a. worden er jaarlijks jongeren opleidt via de JudoBondNederland voor dojo-assistent) van vrijwilligers maakt dat Judo Losser klaar is voor de volgende 60 jaar judo in Losser.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.