Dorpslab in De Lutte beschikbaar voor regio

Dorpslab in De Lutte beschikbaar voor regio

Na de euforie over de toegekende subsidie van € 140.000 beseffen de beide carnavalsverenigingen in De Lutte, de Tuffelkeerlkes en de Bosdûvelkes, dat er op zeer bijzondere (moderne) wijze voortgeborduurd kan gaan worden op hun jarenlange creatieve bezigheden rond het bouwen van carnalvalswagens.

Subsidie “Creatieve broeplaats”

De cultuurregio Twente heeft een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Initiatiefnemers konden in september een subsidieaanvraag indienen voor de eerste ronde, waarvoor 820.000 euro beschikbaar was. Er zijn 51 aanvragen binnengekomen uit 10 van de 14 Twentse gemeenten. Vorige week heeft het bestuurlijk overleg van de Cultuurregio Twente, (alle cultuurwethouders van de 14 Twentse gemeenten) het voorstel van de toetsingscommissie overgenomen. De afgewezen aanvragers mogen in de tweede ronde die in juni 2021 start weer meedoen.

Boawelhook wordt creatieve broedplaats

Aan het Pastoor Rudingpad, de Boawelhook, worden de carnavalsloodsen van Lutter carnavalsverenigingen omgevormd tot een creatieve broedplaats waar kunst, cultuur en techniek samenvloeien, zodat creatieve en technologische talenten zich thuis voelen in de regio Twente en zich daar willen vestigen en ontwikkelen. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in De Lutte maar hebben ook een sterk uitstralende werking naar andere plaatsen in de omgeving. Er wordt een programma ontwikkeld om kennisdeling en creatieve kruisbestuivingen tussen de carnavalsverenigingen in NO-Twente te bevorderen.

Voorzitter Bertus Telgenkamp van de Bosdûvelkes was zeer content met de boodschap die hij ontving van de commissie. “Het is een heel bedrag en ja, het versterkt onze doelstellingen voor de toekomst in de wagenbouw. Het werken met vooruitstrevende technieken voor de wagenbouw zullen nu versneld ingevoerd kunnen worden. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat het repaircafé in onze loods wordt gehuisvest”, aldus Bertus Telgenkamp.

Van de Tuffelkeerlkes reageerde voorzitter Gerald Riesewijk: “We weten nog niet helemaal wat er allemaal op ons afkomt. Natuurlijk zijn we trots dat er naar onze jarenlange activiteiten van de wagenbouw is gekeken. Niet voor niets komen elk jaar 21 studenten van het Carmellyceum uit Oldenzaal hier hun 20 uur durende stage volbrengen. Ook de leerlingen van de basisschool komen al jaren naar onze carnavalsloodsen om hun handarbeiduren te volgen. Nogmaals we zijn bijzonder verheugd maar we moeten nog wel degelijk aan het werk met de uitvoering”.

Trekking lotenactie

De toekenning van deze subsidie versterkt het reeds ingang gezette plan om de carnavalshallen uit te breiden en meer up to date in te richten volgens moderne eisen. Juist in deze week eindigt de daartoe gehouden lotenactie van de Bosdûvelkes en de Tuffelkeerlkes. De trekking van vele prijzen, maar vooral de eerste prijs: 10.000 euro, is woensdagavond de 11e van de 11e vanaf 19.30 uur live te volgen via YouTube.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud