Brief van burgemeester Kroon

Brief van burgemeester Kroon

De onderstaande brief van burgemeester Cia Kroon is gericht aan alle inwoners van de gemeente Losser.

Lieve mensen,

Wij zijn nu ruim twee maanden in de ban van corona. Een onzekere tijd, waarin sommigen zwaar zijn getroffen. We leven mee met de zieken en mensen die familie of vrienden hebben verloren. Bedrijven staan onder druk, eenzaamheid ligt op de loer, er zijn zorgen om de gezondheid van dierbaren of van onszelf. Dankzij het feit dat wij met zijn allen de maatregelen goed opvolgen, is versoepeling gelukkig mogelijk. Een goed moment om bij stil te staan.

Mijn dank gaat uit naar de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers) die ons door de afgelopen periode heen hebben geholpen. Zij staan dag en nacht klaar voor patiënten en kwetsbare mensen. Ouderen vertelden mij in de babbelbox dat ze enorm blij zijn met hun verzorgers. En andersom ook: de cliënten helpen hun verzorgers, die blij zijn dat ze mede daardoor hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Ondernemers – en hun medewerkers- die zwaar zijn getroffen, tonen veerkracht en kijken naar wat mogelijk is. Afhaal- en bezorgservice, onlineverkoop, buitendouches aanleggen, culitour, anderhalvemeter terrasjes, noem maar op. Creativiteit viert hoogtij, bedrijven zoeken elkaar op voor onderlinge hulp en met elkaar samen te werken aan nieuwe perspectieven.

Scholen hebben een enorme inspanning geleverd. Kinderen kregen thuis onderwijs op afstand; deeltijdroosters en opvang zijn op elkaar afgestemd. Ouders helpen de kinderen waar ze kunnen, naast hun andere bezigheden. Leerkrachten en ouders doen het heel goed, vertelden verschillende kinderen mij spontaan tijdens chatsessies met schoolklassen. 
Muziekverenigingen verzorgden online opluistering bij de lintjesregen en de viering van 75 jaar vrijheid. Zorgvuldig volgens de regels georchestreerde optredens bij verzorgingshuizen vinden belangenloos plaats; sportverenigingen bieden (buiten-)ruimte aan andere sportclubs, zodat die ook weer aan de slag kunnen.

Bij versoepeling is zorgvuldigheid troef. Om dit in goede banen te leiden zetten bedrijven en organisaties die weer open mogen – de contactberoepen, horeca, scholen, sportverenigingen en kinderopvang – alles op alles. Zij plaveien daarmee de weg voor anderen. Bij dit alles hoort goede communicatie. Kinderen, anderstaligen, mensen die niet goed kunnen lezen, mensen die niet online zijn: iedereen verdient zijn eigen benadering. De Voedselbank vormt hier een inspirerend voorbeeld.

Als gemeente doen we ons best iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. We werken op alle fronten intensief samen met onze lokale gemeenschap in al zijn geledingen. De bereidheid om samen te werken en de positieve houding van vrijwel iedereen in onze gemeente, hebben dit mogelijk gemaakt. Daar kunnen we op doorbouwen in de volgende fase, waarin we elkaar nog hard nodig hebben.

Zeker, er gaat wel eens wat mis, maar samen houden we in de gaten dat er geen mensen tussen wal en schip vallen. Heel mooi om te zien en van nabij mee te maken hoe iedereen naar elkaar omkijkt. Buren, thuiszorg, leerkrachten, hulpdiensten en ambtenaren zijn alert en stand-by.

Ook regionaal is en blijft samenwerking nodig. Voor de beheersing van corona werken we daarom als burgemeesters intensief samen in de Veiligheidsregio Twente. Met de burgemeesters van Gronau en Bad Bentheim heb ik wekelijks overleg. Wij informeren en helpen elkaar waar mogelijk. Ook de wethouders in Twente weten elkaar uitstekend te vinden. De gevolgen van corona raken alle beleidsterreinen. 

Het is heel belangrijk om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en samen stappen naar de toekomst voor te bereiden. We zijn er nog niet en er is nog veel onzekerheid. Voor sommige mensen staat hun werk op het spel. We doen er alles aan om banen te behouden en de kans op werk te vergroten. De Twente Board, waarin ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd, is hierbij van grote betekenis. 

Wij hebben een prachtige regio met schitterende bedrijven, prima voorzieningen en volop ontwikkelingskansen. Tal van Twentse bedrijven hebben de afgelopen weken al laten zien waartoe ze in staat zijn. Deze crisis biedt ook kansen. 

Heel bijzonder is de slag die gemaakt is op het gebied van digitalisering. Dat gaat niet meer weg. Het biedt perspectieven voor andere vormen van verbinding, werken, wonen en verzorgen. Kijk naar de scholen, wat daar gebeurd is in een paar weken tijd, is spectaculair. Online winkelen in combinatie met fysiek heeft een impuls gekregen met het platform KoopInLosser.nl. IPads hebben massaal hun intrede gedaan in verzorgingshuizen. We gaan anders communiceren door techniek te combineren met persoonlijk contact. 

De afgelopen tijd hebben we met succes gezorgd dat we het coronavirus onder controle krijgen. Maar waakzaamheid blijft geboden. We moeten echt met zijn allen voorkomen dat het virus weer oplaait. Omwille van onze gezondheid, ons sociale leven en het economisch herstel. Denk aan de ondernemer die zijn zaak misschien weer moet sluiten als wij ons onverantwoordelijk gedragen op zijn terras. Let op buren en familieleden die misschien nog steeds de deur niet uit kunnen of durven gaan. 

Ik nodig jullie uit om mee te denken en onze krachten te bundelen. Om samen te werken, zodat we goed kunnen inspelen op de mogelijkheden die er zijn en de kansen die zich voordoen. Noaberschap en ondernemerschap, daar draait het om. En daar zijn we in Losser en de rest van Twente goed in. 

Cia Kroon
Burgemeester gemeente Losser

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud