Bestrijding leegstand in dorpskernen Losser

Bestrijding leegstand in dorpskernen Losser

Samen met allerlei belanghebbende partijen, zoals ondernemers, makelaars, ondernemersverenigingen en beleggers is de gemeente Losser tot een detailhandelsvisie gekomen.

Er zijn een aantal factoren die maken dat de detailhandel onder druk staat. Denk aan het meer online winkelen of de vergrijzende en krimpende bevolking in de gemeente Losser. De detailhandel als sector is van groot belang voor de leefbaarheid, economie en het sociale leven binnen de gemeente. Het is daarom van belang om duidelijke keuzes te maken over hoe de detailhandel zich gaat ontwikkelen en hoe door met diverse partijen samen te werken deze sector overeind kan blijven. 

Wethouder Harry Nijhuis: “We delen met de ondernemers een gezamenlijke zorg, hoe houden we de winkels in stand, houden we onze dorpskernen leefbaar en blijven we voor zowel inwoners als toeristen aantrekkelijk. Het belang is een gedeeld belang, en daarom is het ook mooi om te zien dat we door samen op te trekken keuzes kunnen maken die een groot draagvlak hebben. De gemeente wil de ondernemers in de detailhandel ondersteunen en dat kunnen we door passend beleid te maken. En ik denk dat we met deze detailhandelsvisie daar een grote stap in hebben gezet.”

Versnippering tegen gaan

Om de levensvatbaarheid in de dorpskernen met een winkelgebied te waarborgen wordt de concentratie van winkels in de dorpskernen bevorderd. Daarnaast zijn er maatregelen om actuele en toekomstige leegstand in de dorpskernen te bestrijden. De detailhandelsvisie draagt bij aan de planologische en economische keuzes die de komende jaren worden gemaakt en dit schept duidelijkheid bij de toetsing van nieuwe initiatieven. Het betreft dan primair de kernen Losser, Overdinkel en De Lutte. Onderdeel van de detailhandelsvisie betreft de uitwerking van beleid, dat nodig is om de uitvoering te ondersteunen.

Ontwikkelen van ondersteunende maatregelen

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2018 heeft de raad € 500.000 aan middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2020 – 2023 om stimuleringsmaatregelen te ontwikkelen die de winkelcentra van Losser, De Lutte en Overdinkel bevorderen. Voorbeelden daarvan: voormalige detailhandelspanden buiten de winkelgebieden kunnen een andere bestemming krijgen, winkels buiten de winkelcentra kunnen zich verplaatsen naar de centra en pandeigenaren kunnen hun gevel renoveren. Voor geïnteresseerden wordt de detailhandelsvisie tussen 19 maart en 30 april ter inzage gelegd op het gemeentekantoor in Losser. U kunt de detailhandelsvisie ook digitaal raadplegen via de gemeentewebsite www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op woensdag 1 april is er een informatiebijeenkomst in ’t Lossers Hoes in de grote zaal. De inloop is vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. U kunt zich aanmelden via .

Participatie

De detailhandelsvisie is samen met belanghebbende partijen via interactieve en inspirerende werksessies tot stand gekomen. De werksessies zijn georganiseerd per kern met detailhandel-ondernemers, ondernemersverenigingen, makelaars, vastgoedinvesteerders, eigenaren, beleggers en banken. Andere vertegenwoordigers vanuit de horeca branche en maatschappelijke partijen in de kernwinkelgebieden waren ook uitgenodigd. De opbrengsten per kern zijn in de detailhandelsvisie opgenomen en er is vermeld hoe de gegevens zijn verwerkt.

bron: Persbericht Gemeente Losser

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud