Nieuws & Agenda

Actie om goede zorg voor inwoners Losser te garanderen

De gemeente Losser wil ervoor zorgen dat iedere inwoner de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. En dat het geld hiervoor dus goed wordt gebruikt. Regionaal en in Losser worden verschillende acties op het gebied van toezicht en handhaving uitgevoerd. 

De afgelopen jaren is het sociaal domein heel erg veranderd. Zaken zijn gedecentraliseerd, waardoor gemeenten een andere rol en verantwoordelijkheden hebben gekregen. Er zijn veel nieuwe werkzaamheden op de gemeente afgekomen. De afgelopen jaren is vooral gewerkt om deze taken goed in de gemeentelijke organisatie neer te leggen en vorm te geven. Hierbij is nadrukkelijk de samenwerking binnen Twente gezocht, waarbij de zorgbureaus achteraf worden gescreend.

Op dit moment loopt het proces van screening goed, maar we willen hier nog een kwaliteitsverbetering in maken. Daarom hebben wij onze lokale inzet op het gebied van kwaliteit, toezicht en handhaving aangescherpt. Zo zijn de uren van de contractmanager van de gemeente Losser uitgebreid, en zijn nieuwe kwaliteitsmedewerkers aangenomen. De reguliere werkzaamheden omvatten onder andere het onderhouden van een goede samenwerking met zorgaanbieders, het onderzoeken van signalen van onregelmatigheden op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid, maar ook het verbeteren van de interne kwaliteit van de afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg (WIJZ). 

Bron: Persbericht Gemeente Losser
Photo :by Ani Kolleshi on Unsplash

De gemeente Losser wil ervoor zorgen dat iedere inwoner de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. En dat het geld hiervoor dus goed wordt gebruikt. Regionaal en in Losser worden verschillende acties op het gebied van toezicht en handhaving uitgevoerd. 

De afgelopen jaren is het sociaal domein heel erg veranderd. Zaken zijn gedecentraliseerd, waardoor gemeenten een andere rol en verantwoordelijkheden hebben gekregen. Er zijn veel nieuwe werkzaamheden op de gemeente afgekomen. De afgelopen jaren is vooral gewerkt om deze taken goed in de gemeentelijke organisatie neer te leggen en vorm te geven. Hierbij is nadrukkelijk de samenwerking binnen Twente gezocht, waarbij de zorgbureaus achteraf worden gescreend.

Op dit moment loopt het proces van screening goed, maar we willen hier nog een kwaliteitsverbetering in maken. Daarom hebben wij onze lokale inzet op het gebied van kwaliteit, toezicht en handhaving aangescherpt. Zo zijn de uren van de contractmanager van de gemeente Losser uitgebreid, en zijn nieuwe kwaliteitsmedewerkers aangenomen. De reguliere werkzaamheden omvatten onder andere het onderhouden van een goede samenwerking met zorgaanbieders, het onderzoeken van signalen van onregelmatigheden op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid, maar ook het verbeteren van de interne kwaliteit van de afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg (WIJZ). 

Bron: Persbericht Gemeente Losser
Photo :by Ani Kolleshi on Unsplash

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.