VVV De Lutte-Losser-Beuningen vaart nieuwe koers

VVV De Lutte-Losser-Beuningen vaart nieuwe koers

De toeristische markt verandert en dit biedt volop mogelijkheden. Daarom is VVV De Lutte-Losser-Beuningen haar koers aan het wijzigen. Dit is medio november met de leden gedeeld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Afscheid van VVV

Directeur Elke Roolvink: “VVV past al een tijd niet meer bij alle werkzaamheden die wij verrichten, daarom hebben wij besloten om per januari 2020 afscheid te nemen van het merk VVV. Vanaf januari 2020 wordt de naam gewijzigd naar Tourist info/Schatkamer Promotie. We blijven uiteraard de toeristen en inwoners in onze gemeente ontvangen, informeren en inspireren en doen dat voortaan onder de noemer Tourist info. Dezelfde organisatie, met een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl”. In Twente stoppen steeds meer VVV’s en gaan ze verder onder een andere naam. Naast de nieuwe uitstraling en naam heeft de Tourist info ook een professionaliseringsslag gemaakt, met een nieuwe website, nieuwe digitale systemen, en is zij dagelijks actief op de social media kanalen.

Schatkamer promotie

Omdat de organisatie ook veel marketing werkzaamheden verricht en de doelgroep niet alleen toerist is maar ook de ondernemers en inwoners is er daarnaast gekozen voor de naam Schatkamer Promotie. Dit ook omdat de Schatkamer van Twente in 2007 is ontstaan en hier weer nieuw elan aan wordt gegeven door diverse partijen o.a. middels een Schatkamer van Twente portal. Het is een mooie kapstok voor de promotie van Losser. 

Gedegen visie

Er is door de Tourist info een gedegen visie geschreven en centraal hierin staan de pijlers: lokale promotie, productontwikkeling, de ondernemers en arrangementen & activiteiten. Belangrijk hierbij is een actuele 24-uurs (toeristische) informatievoorziening, (innovatieve) productontwikkeling en (interactieve) promotie zowel lokaal als regio breed. Dit in nauwe samenwerking met Twente Marketing. Met de nieuwe koerswijziging wordt ook de Schatkamer Profilering meer uitgedragen. De medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zetten zich elke dag in om de Schatkamer van Twente op de kaart te zetten. Deze nieuwe organisatie werkt aan het intensiveren van samenwerkingen met ondernemers en het op de kaart zetten van de Schatkamer van Twente. Voor meer info: www.visitdeluttelosser.nl

 

Auteur: Ingrid Legters
Geplaatst in: Archief, Beuningen, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud