Viering 100 jaar zusters in Overdinkel

Viering 100 jaar zusters in Overdinkel

Een Jubileumviering. In het jaar 2019 is het 100 jaar geleden, dat de zusters van de Congregatie ‘Dochters O.L. Vrouw van het Heilig Hart’ op verzoek van het toenmalig Parochiebestuur te Overdinkel neerstreken in Overdinkel

Sindsdien is er door ruim 80 zusters van die Congregatie bergen werk verzet op het gebied van het Pastoraat, het gebied van het Onderwijs (Pax Christi School), op het gebied van de Gezondheidszorg (Pioniers van de wijkverpleging en de Kraamzorg, later ‘dragers’ van de stichting Het Wit-Gele kruis en vooral ook van de Polikliniek) en op het gebied van de zorg en aandacht voor ouderen. Dag en nacht waren zij beschikbaar en gaven zij –uiterst sober levend- hun beste krachten.

Een wezenlijke bijdrage

Het is zeker niet overdreven om te stellen, dat de zusters in die voorbije eeuw op talrijke terreinen een wezenlijke bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan het welzijn van de mensen in Overdinkel. Juist nu, door allerlei maatschappelijk ontwikkelingen, de rol van deze zusters naar de achtergrond verdwijnt, is het van historisch belang om dit eeuw-jubileum kerkelijk en maatschappelijk aandacht te geven en de betekenis er van te vieren, te duiden en vast te leggen.

Ondergetekenden hebben daartoe het initiatief genomen. Zij menen, dat deze Congregatie het verdient om bij dit eeuwfeest in de schijnwerpers gezet te worden en dank te ontvangen voor zoveel maatschappelijke en kerkelijke inzet. Het initiatief comité ‘100 jaar zusters in Overdinkel’, Marco Bergsma, Jos in het Veld, Norbert Konincks verheugen zich vast te kunnen stellen, dat van allerlei kanten met enthousiaste instemming en inzet op hun initiatief is en wordt gereageerd.

Programma jubileumviering zondag 07 april 2019

Programma:

  • Publicatie van een boek, waarin de werkzaamheden van de zusters in deze 100 jaar beschreven worden in het kader van de historische context. Auteur de heer Felix Nijland, Journalist Uitgever: Verhaag, Oldenzaal.
  • De Pax Christi – school is onder de enthousiaste leiding van de heer J. Damhuis, directeur, bezig activiteiten te ontwikkelen om op eigen wijze en in eigen verband – in samenhang met de totale viering – aandacht aan dit jubileum te geven.

Algemene viering: zondag 07 april 2019

  • 09.30 uur: start ( leden van de Congregatie en enkele genodigden) in het zusterhuis aan de Hoofdstraat.
  • 11.00 uur: Eucharistieviering (enkele persoonlijk genodigden en alle inwoners van Overdinkel of daarbuiten, die zich betrokken voelen) in de Gerardus Majella Kerk, Hoofdstraat.
  • 12.30 uur: Feestelijke bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in de hal van de PC-School met de aanbieding van het boek, een lied, enkele korte toespraken, koffie/thee met broodje; hapje + frisdrank.
  • 14.00 uur: Inwijding nieuw kapelletje met daarin het gerestaureerde Mariabeeld uit de voorgevel van het vroegere klooster van de jubilerende Congregatie, inclusief begraven van een koker met documenten ( school, parochie ). De plek is het Kerkterrein, voor de grote poort, links. Deze gedachteniskapel verbindt door dit historische Mariabeeld het verleden met het heden als bezinningsplek en als troostplek voor de kerkhof bezoeker.

Aansluitend op dezelfde plaats – en tot slot – gelegenheid tot persoonlijk feliciteren van de jubilerende Congregatie.

Boek

Felix Nijhof heeft een prachtig, rijk geïllustreerd boek, geschreven over 100 jaar geschiedenis van de zusters in Overdinkel. Hierin komt uitgebreid aan de orde welke rol de zusters hebben gespeeld. In totaal zijn er ruim 80 zusters in Overdinkel werkzaam geweest. Zuster Castissima en Leokorda wonen nog steeds in Overdinkel.

Mariabeeld

Boven de ingang van het voormalige klooster in Overdinkel waar de zusters in soberheid leefden stond een prachtig Mariabeeld. Met de afbraak van het klooster verdween het Mariabeeld. Het beeld werd meegenomen door de zoon van de sloper van het klooster. De moeder van deze zoon vond het een geweldig beeld en raakte er zeer aan gehecht. Nu het jubileum een feit wordt, willen de zusters het beeld graag terug om het in een kleine kapel te plaatsen nabij de ingang van het zogenaamde Pastoorsbos.

Ze gingen op onderzoek uit en hebben het beeld terug gevonden. Aanvankelijk wilde de eigenaar geen afstand van doen. Maar uiteindelijk begreep hij dat het beeld met emotionele waarde was omfloerst en het beter tot zijn recht kwam op een openbare plek, dicht bij de plek waar het jaren heeft gestaan. Zo is het beeld teruggekomen en gerestaureerd door de schilder Jos Noordkamp.

Blijvende herinnering

Mede door het boek en het gerestaureerde Mariabeeld dat in een Mariakapelletje geplaatst wordt, blijft een mooie tastbare herinnering over aan 100 jaar zusters in Overdinkel.

 

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud