Nieuws & Agenda

Obligatielening Hockeyclub Losser

Hockeyclub Losser is al enige jaren actief om te kijken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld in de Gemeente Losser. Fase 1, de locatie, is midden 2018 afgerond. De locatie is inmiddels 2 jaar met succes in gebruik en nu is het moment aangebroken dat fase 2 wordt gestart. In fase 2 wordt het unieke plan uitgebreid met de realisatie van een nieuw aan te leggen kunstgrasveld. Zo’n veld is een must voor de huidige gebruikers en de toekomst van Hockeyclub Losser.

De financiering van de investering in het veld wordt als volgt bijeen gebracht: Fondsenwerving, online webshop (verkopen van vierkante meters en sponsorlokaties), bancaire lening, donaties, bijdrage van verschillende partijen zoals de Gemeente Losser, de Rabobank en het Ketelhuisfonds

Streefbedrag

Om de lening bij de bank zo laag mogelijk te houden en om de bijdrage vanuit de verenigingen ook te beperken wordt een obligatielening uitgeschreven. Het streefbedrag is € 50.000 bijeen te brengen door middel van het uitschrijven van obligaties met een waarde van € 50, - per stuk. Het wordt een groot succes als in totaal 1.000 van deze obligaties uitgereikt worden.

Obligatie

Het kenmerk van een obligatie is dat de eigenaar altijd de inleg waarde terug ontvangt jaarlijks verhoogt met 4% rente ingaande 01-01-2020. Vanaf januari 2022 zal 1/20 deel van de ontvangen obligatielening worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. Dit wordt door de penningmeester van HC-Losser zeer nauwkeurig bijgehouden in een zogeheten obligatieregister waar de informatie van de eigenaar van elke obligatie in staat. Natuurlijk is het mogelijk dat een persoon twee, drie of nog meer obligaties tegelijk koopt.

Enthousiasme

Leden van de sponsorcommissie hebben zich bereid verklaard om vol enthousiasme, samen met het bestuur, het geheel tot een succes te maken. Deze leden zullen de ambassadeurs naar hun eigen vereniging worden om zodoende bij te dragen aan de uiteindelijke realisatie van het veld.

Verdere informatie

Op de website van de hockeyclub https://www.hockeyclublosser.nl staat de prospectus en het deelnameformulier van de obligatielening HC-Losser 2020 2040.

Hockeyclub Losser is al enige jaren actief om te kijken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld in de Gemeente Losser. Fase 1, de locatie, is midden 2018 afgerond. De locatie is inmiddels 2 jaar met succes in gebruik en nu is het moment aangebroken dat fase 2 wordt gestart. In fase 2 wordt het unieke plan uitgebreid met de realisatie van een nieuw aan te leggen kunstgrasveld. Zo’n veld is een must voor de huidige gebruikers en de toekomst van Hockeyclub Losser.

De financiering van de investering in het veld wordt als volgt bijeen gebracht: Fondsenwerving, online webshop (verkopen van vierkante meters en sponsorlokaties), bancaire lening, donaties, bijdrage van verschillende partijen zoals de Gemeente Losser, de Rabobank en het Ketelhuisfonds

Streefbedrag

Om de lening bij de bank zo laag mogelijk te houden en om de bijdrage vanuit de verenigingen ook te beperken wordt een obligatielening uitgeschreven. Het streefbedrag is € 50.000 bijeen te brengen door middel van het uitschrijven van obligaties met een waarde van € 50, - per stuk. Het wordt een groot succes als in totaal 1.000 van deze obligaties uitgereikt worden.

Obligatie

Het kenmerk van een obligatie is dat de eigenaar altijd de inleg waarde terug ontvangt jaarlijks verhoogt met 4% rente ingaande 01-01-2020. Vanaf januari 2022 zal 1/20 deel van de ontvangen obligatielening worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. Dit wordt door de penningmeester van HC-Losser zeer nauwkeurig bijgehouden in een zogeheten obligatieregister waar de informatie van de eigenaar van elke obligatie in staat. Natuurlijk is het mogelijk dat een persoon twee, drie of nog meer obligaties tegelijk koopt.

Enthousiasme

Leden van de sponsorcommissie hebben zich bereid verklaard om vol enthousiasme, samen met het bestuur, het geheel tot een succes te maken. Deze leden zullen de ambassadeurs naar hun eigen vereniging worden om zodoende bij te dragen aan de uiteindelijke realisatie van het veld.

Verdere informatie

Op de website van de hockeyclub https://www.hockeyclublosser.nl staat de prospectus en het deelnameformulier van de obligatielening HC-Losser 2020 2040.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.