Lintjesregen 2020

Lintjesregen 2020

Het traject van aanvraag tot besluit neemt veel tijd in beslag. Daarom moeten de aanvragen voor de Algemene Gelegenheid (lintjesregen) van 2020  al voor 14 juni 2019 bij de gemeente ingediend moeten worden. Dus wie verdient een lintje in 2020?

Wie verdient een lintje

Kent u iemand die een onderscheiding verdient? Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat. Ook buitenlanders of in het buitenland woonachtige Nederlanders kunnen worden voorgedragen. 

Wanneer kan iemand een lintje verdienen

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub.

Bezorger van een clubblad

Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult. Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt. 

Vragen

U kunt bij de gemeente Losser terecht met alle vragen over uw voorstel. Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te verkrijgen via de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden op het adres www.lintjes.nl 

Bron: Kanselarij der Nederlandse Orden

Auteur: Ingrid Legters
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud