Kroniek van Dorp en Marke Losser

Kroniek van Dorp en Marke Losser

Dit is de titel van het 224 pagina’s tellende boek dat is uitgegeven ter ere van het feit dat de Historisch Kring Losser (HKL) 50 jaar bestaat.

Op zaterdagmiddag 16 november, aanvang 15.00 uur is er een receptie in ’t Trefhuus in Overdinkel. 

Naast een woord van de voorzitter Thea Evers zal de burgemeester Cia Kroon de aanwezigen toespreken. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het boek te presenteren. Van dit jubileumboek, samengesteld door George van Slageren, zal ieder HKL lid een exemplaar ontvangen.

Reis door het verleden van Losser

Het boekt neemt de lezer mee naar het verleden. Het verre verleden. 130 Miljoen jaren geleden was een binnenzee de aanleiding tot de Losserse zandsteenlaag. Losserse heuvelruggen die ontstaan zijn door opstuwende gletsjers. Van de Neanderthalers in Losser getuigen de gevonden vuistbijlen en speerpunten. Gevonden scherven van urnen dateren van 800 voor Christus, duiden op bewoning in de ijzertijd. Maar ook het recentere verleden, bijvoorbeeld Bommen Berend, komt aan de orde. Kortom een scala aan wetenswaardigheden waar iedere Lossernaar iets over zou moeten weten.

1969

De HKL is in 1969 opgericht. Men begon met 12 leden. Een groep actieve en deskundige vrijwilligers houdt zich bezig met onder andere het rubriceren van het voorhanden zijnde historische materiaal, het digitaliseren van bidprentjes en het vervaardigen van het kwartaalblad “Oet Dorp en Marke”. Dit valt erg goed in de smaak, getuige het aantal leden van ruim 1100.

Burgemeester Van Helvoort

Het nieuwe dat de tijd ons bracht, hebben we op onze omzwervingen door Losser leeren kennen, naar het oude, dat de tijd ons liet hebben we gespeurd. Van dit laatste hebben we opmerkelijk veel gevonden.” (C.J.A. van Helvoort) Deze bloemrijke woorden schreef toenmalig burgemeester Van Helvoort in 1926 in “Losser voorheen en thans”, een boek dat als het begin van de “moderne” geschiedschrijving van de gemeente Losser beschouwd kan worden. Met burgemeester Van Helvoort verbaast de HKL zich nu al 50 jaar lang hoeveel ook zij op deze speurtocht hebben gevonden. Een deel daarvan kunt u in deze “Kroniek van Dorp en Marke Losser” lezen. Het slot van het boek wordt gevormd door de geschiedenis van de HKL zelf, die door Thea Evers de voorzitter, geboekstaafd is. De kern van het boek wordt gevormd door die “vensters” uit de “Canon van Losser” die betrekking hebben op Losser, Overdinkel en Glane. Deze canon is in 2013 tot stand gekomen door samenwerking van de Historische Kring Losser en de Historische Vereniging De Dree Marken uit De Lutte en in het kader van een provinciaal project, begeleid door de IJsselacademie, op internet geplaatst.

Citaat uit de inleiding van Georg van Slageren

Wij zijn Van Helvoort veel dank verschuldigd voor het fundament dat hij met zijn boek voor de plaatselijke geschiedschrijving heeft gelegd. Het boek is veelvuldig geraadpleegd door lokale historici en precies de HKL zet zich sinds haar oprichting in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van voornamelijk het Dorp en de Marke Losser (Losser, Overdinkel en Glane). Dat gebeurt onder meer door het vastleggen en verspreiden van informatie in (inmiddels vele) boeken en sedert 1993 in het tijdschrift Oet Dorp en Marke Losser. Elders in dit boek leest u daarover meer. Veel lokale canons zijn ook in boekvorm verschenen, maar in Losser is dat niet gebeurd. In die leemte wordt nu in het kader van ons jubileum, voor Losser, Overdinkel en Glane voorzien. De “vensters” van de canon zijn aangevuld met resultaten van door de HKL in de afgelopen 50 jaar verricht onderzoek, waarover is gepubliceerd in ons tijdschrift Oet Dorp en Marke en in een reeks van 26 boekuitgaven. Wij hebben er naar gestreefd om er een fraai geïllustreerd, inhoudelijk sterk maar toegankelijk boek van te maken. In een uitvoering die uitnodigt om er zuinig op te zijn. Het boek moet bij wijze van spreken geschikt zijn om van generatie op generatie te worden overgedragen. Om er voor te zorgen dat het in zoveel mogelijk gezinnen wordt gelezen en geraadpleegd wordt het boek als jubileumgeschenk aan alle (ruim) 1100 leden aangeboden.

Gratis exemplaar voor alle leden
Alle ruim 1100 leden ontvangen een exemplaar van het boek. De leden die Oet Dorp en Marke altijd per post ontvangen krijgen hun gratis exemplaar na 16 november thuis bezorgd. Leden die in Losser wonen, kunnen hun gratis exemplaar afhalen in ’t Losser hoes (Zaal 1.25 aan het eind van de gang op de eerste verdieping) van maandag 18 tot en met woensdag 20 november tussen 10.00 en 16.00 uur. Voor degenen die overdag niet kunnen is er in Losser een extra gelegenheid op maandagavond 18 november van 19.00 tot 20.00 uur. Leden uit Overdinkel en Glane kunnen hun exemplaar ophalen in ’t Trefhuus op maandag 18 en dinsdag 19 november van 10.00 tot 16.00 uur.

Het boek is (vanaf koopzondag 17 november) ook te koop bij de Bruna, Primera Marcel en bij de VVV.

In Overdinkel wordt het verkocht bij Plus Bellers. De verkoopprijs voor het prachtig uitgevoerde boek bedraagt slechts 20 euro.

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud