Nieuws & Agenda

Jaarvergadering Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen

Woensdagavond 27 november werd de jaarvergadering Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen gehouden in Dijk 59 Losser

Gerald ten Thij opende de vergadering en verwelkomde de bezoekers die in groten getale aanwezig waren. Hij blikte terug op de activiteiten die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. Gaf aan dat de gemeente Losser evenals in 2019 voor het jaar 2020 een extra subsidie van 25000 euro gaat verstrekken. Hiervoor verlangt de gemeente een verantwoording die in de loop van 2020 zal worden gegeven. Vervolgens stelde hij de nieuwe leden Miranda Imminga, marketmedewerkster, en Eric Pothoven, de nieuwe penningmeester voor.

Financiën

De nieuwe penningmeester Eric Pothoven deed de financiële presentatie. Hij besprak de jaarrekening en de begroting. Hij deelde mede midden in het boekjaar te zijn ingestapt en alles naar behoren te hebben aangetroffen. De VVV staat er financieel gezond voor.

Nieuwe koers

Directeur Elke Roolvink besprak aan de hand van een powerpointpresentatie de nieuw koers. Er is een naamswijziging van VVV naar Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen doorgevoerd. De reden hiervoor is dat de overkoepelende organisatie de VVV niet meer aansloot op de wensen die Toerist Info heeft. Het gaat hier onder andere om tegoedbonnen en het digitale verkeer dat niet aan de eisen voldoet. Bovendien is het kostenbesparend omdat geen revenuen meer afgedragen hoeven te worden. In de nieuwe toekomstvisie staan de ondernemers centraal. Op samenwerking wordt groot ingezet. Ze gaf aan trots te zijn op alle vrijwilligers die door hun werk het hart van de organisatie zijn. Ze is blij met de niet aflatende inzet van de nieuwe medewerkster Miranda Imminga en dat het bestuur weer compleet is met de nieuwe penningmeester die ruime ervaring in de bankwereld heeft opgedaan en derhalve weet waar hij over praat als het om geld gaat. Vele nieuwe activiteiten gaat men als Toerist Info ontwikkelen.

Project Smokkelen

De toelichting op dit project werd gegeven door Mariola Dieperink. Dit project speelde zich hoofdzakelijk af in Overdinkel. Het project loopt ten einde maar vrijwel alle plannen zijn gerealiseerd. Hiermee heeft Overdinkel de status smokkeldorp teruggekregen. Er is een smokkelroute gerealiseerd die zowel per elektrocar als per fiets beleefd kan worden. Bruisend Overdinkel levertt ook de nodige inspanning voor het smokkelgebeuren. Er wordt een escaperoom gerealiseerd in ’t Trefhuus en ook zijn er lessen voor de basisscholen in voorbereiding om kinderen vertrouwd te maken met deze materie die in hun dorp, vooral in het verleden, zo’n belangrijke rol heeft gespeeld.

Dynamische organisatie

De Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen is een dynamische organisatie die op het gebied aan voorlichting in het toerisme goed aan de weg timmert. Vele nieuwe goede innovatieve ideeën worden met succes aangepakt en uitgevoerd.

Gastsprekers

Als gastsprekers gaven Lucien Game van Dijk 59 en Catharina van der Wal en Bernard Boukema van Pannenkoekhoes de Stroper een presentatie over hun horecabedrijven.

Woensdagavond 27 november werd de jaarvergadering Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen gehouden in Dijk 59 Losser

Gerald ten Thij opende de vergadering en verwelkomde de bezoekers die in groten getale aanwezig waren. Hij blikte terug op de activiteiten die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. Gaf aan dat de gemeente Losser evenals in 2019 voor het jaar 2020 een extra subsidie van 25000 euro gaat verstrekken. Hiervoor verlangt de gemeente een verantwoording die in de loop van 2020 zal worden gegeven. Vervolgens stelde hij de nieuwe leden Miranda Imminga, marketmedewerkster, en Eric Pothoven, de nieuwe penningmeester voor.

Financiën

De nieuwe penningmeester Eric Pothoven deed de financiële presentatie. Hij besprak de jaarrekening en de begroting. Hij deelde mede midden in het boekjaar te zijn ingestapt en alles naar behoren te hebben aangetroffen. De VVV staat er financieel gezond voor.

Nieuwe koers

Directeur Elke Roolvink besprak aan de hand van een powerpointpresentatie de nieuw koers. Er is een naamswijziging van VVV naar Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen doorgevoerd. De reden hiervoor is dat de overkoepelende organisatie de VVV niet meer aansloot op de wensen die Toerist Info heeft. Het gaat hier onder andere om tegoedbonnen en het digitale verkeer dat niet aan de eisen voldoet. Bovendien is het kostenbesparend omdat geen revenuen meer afgedragen hoeven te worden. In de nieuwe toekomstvisie staan de ondernemers centraal. Op samenwerking wordt groot ingezet. Ze gaf aan trots te zijn op alle vrijwilligers die door hun werk het hart van de organisatie zijn. Ze is blij met de niet aflatende inzet van de nieuwe medewerkster Miranda Imminga en dat het bestuur weer compleet is met de nieuwe penningmeester die ruime ervaring in de bankwereld heeft opgedaan en derhalve weet waar hij over praat als het om geld gaat. Vele nieuwe activiteiten gaat men als Toerist Info ontwikkelen.

Project Smokkelen

De toelichting op dit project werd gegeven door Mariola Dieperink. Dit project speelde zich hoofdzakelijk af in Overdinkel. Het project loopt ten einde maar vrijwel alle plannen zijn gerealiseerd. Hiermee heeft Overdinkel de status smokkeldorp teruggekregen. Er is een smokkelroute gerealiseerd die zowel per elektrocar als per fiets beleefd kan worden. Bruisend Overdinkel levertt ook de nodige inspanning voor het smokkelgebeuren. Er wordt een escaperoom gerealiseerd in ’t Trefhuus en ook zijn er lessen voor de basisscholen in voorbereiding om kinderen vertrouwd te maken met deze materie die in hun dorp, vooral in het verleden, zo’n belangrijke rol heeft gespeeld.

Dynamische organisatie

De Tourist Info De Lutte-Losser-Beuningen is een dynamische organisatie die op het gebied aan voorlichting in het toerisme goed aan de weg timmert. Vele nieuwe goede innovatieve ideeën worden met succes aangepakt en uitgevoerd.

Gastsprekers

Als gastsprekers gaven Lucien Game van Dijk 59 en Catharina van der Wal en Bernard Boukema van Pannenkoekhoes de Stroper een presentatie over hun horecabedrijven.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.