Nieuws & Agenda

Gemeente Losser viert honderd jaar vrouwenkiesrecht

Zo’n veertig vrouwen zijn dinsdagmorgen aanwezig in het Trefhuus in Overdinkel. Op initiatief van de gemeente Losser zijn er een drietal bijeenkomsten georganiseerd om het jubileum 100 jaar vrouwenkiesrecht te vieren.

Vrouwenkiesrecht

Op 10 juli 1919 nam de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel-Marchant over het vrouwenkiesrecht aan. Daardoor kregen vrouwen het recht om te stemmen voor Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. De Grondwetsherziening van 1917 had vrouwen al het recht gegeven zich verkiesbaar te stellen. Bovendien had die herziening de grondwettelijke belemmering tegen het vrouwenkiesrecht opgeheven. Vrouwen konden vanaf 1 januari 1920 net als mannen hun stem uitbrengen.

Dr. A.H. (Aletta) Jacobs

Voorvechtster van vrouwenkiesrecht in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Eerste meisje dat (als toehoorster) toegang kreeg tot de hbs en in 1870 de eerste vrouwelijke student. Na voltooiing van haar studie geneeskunde huisarts in Amsterdam (de eerste vrouwelijke arts). Toonde daarin grote sociale betrokkenheid en zette zich in voor geboortebeperking. Vanaf 1883 strijdster voor vrouwenkiesrecht en in 1894 oprichtster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Actief in de VDB, maar in 1918 tegen de bedoeling van haar partij niet gekozen tot Tweede Kamerlid. Zette zich ook voor internationaal vredeswerk in.

Drie bijeenkomsten

Na honderd jaar is het kiesrecht niet meer weg te denken voor vrouwen. Een recht om goed te gebruiken. Vandaag is de aftrap van de eerste bijeenkomst in Overdinkel.De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor vrouwen. De commissie bestuurlijke vernieuwing onder leiding van Lies ter Haar is er een High tea georganiseerd. De internationale vrouwengroep Hera zijn samen met Diana Bellers de kartrekkers van vandaag. De vrouwen namen allemaal wat lekkers voor de hightea mee en al snel was het buffet rijkelijk gevuld met heerlijke koekjes uit Irak, lekkers uit Syrië en vakantie koekjes uit Noorwegen.

Opening

Burgemeester Cia Kroon is aanwezig samen met wethouder Anja Prins. Normaal gesproken vergaderd het college van B en W op de dinsdagmorgen maar bij hoge uitzondering ging het vandaag niet door. Cia Kroon heet iedereen hartelijk welkom. "Hoe werkt de raad en het college van burgemeester en wethouders" word door mevrouw Cia Kroon uitgelegd. Het zou mooi zijn als er meer vrouwen in de raad zouden deelnemen vertelt de burgemeester. Van de 19 raadsleden zijn er nu 6 vrouwen in de raad.

Speeddaten

Lies ter Haar legt het verloop van de morgen uit. Er zijn diverse raadsleden en commissieleden aanwezig om te gaan speeddaten met de vrouwen. Al snel ontstaan gesprekken met een vrouwelijke touch. Werken en kinderen hoe lossen we dit op?  Veel vrouwen vinden het fijn dat de raadsleden aanwezig zijn. Er zijn vele vragen gesteld. En na twintig minuten is er weer een andere gesprekspartner. Het speeddaten is goed bevallen en is zeker voor herhaling vatbaar volgens de dames. Er zullen nog twee bijeenkomsten zijn in Losser en in De Lutte. Al met al was de eerste bijeenkomst geslaagd.

 

Zo’n veertig vrouwen zijn dinsdagmorgen aanwezig in het Trefhuus in Overdinkel. Op initiatief van de gemeente Losser zijn er een drietal bijeenkomsten georganiseerd om het jubileum 100 jaar vrouwenkiesrecht te vieren.

Vrouwenkiesrecht

Op 10 juli 1919 nam de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel-Marchant over het vrouwenkiesrecht aan. Daardoor kregen vrouwen het recht om te stemmen voor Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. De Grondwetsherziening van 1917 had vrouwen al het recht gegeven zich verkiesbaar te stellen. Bovendien had die herziening de grondwettelijke belemmering tegen het vrouwenkiesrecht opgeheven. Vrouwen konden vanaf 1 januari 1920 net als mannen hun stem uitbrengen.

Dr. A.H. (Aletta) Jacobs

Voorvechtster van vrouwenkiesrecht in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Eerste meisje dat (als toehoorster) toegang kreeg tot de hbs en in 1870 de eerste vrouwelijke student. Na voltooiing van haar studie geneeskunde huisarts in Amsterdam (de eerste vrouwelijke arts). Toonde daarin grote sociale betrokkenheid en zette zich in voor geboortebeperking. Vanaf 1883 strijdster voor vrouwenkiesrecht en in 1894 oprichtster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Actief in de VDB, maar in 1918 tegen de bedoeling van haar partij niet gekozen tot Tweede Kamerlid. Zette zich ook voor internationaal vredeswerk in.

Drie bijeenkomsten

Na honderd jaar is het kiesrecht niet meer weg te denken voor vrouwen. Een recht om goed te gebruiken. Vandaag is de aftrap van de eerste bijeenkomst in Overdinkel.De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor vrouwen. De commissie bestuurlijke vernieuwing onder leiding van Lies ter Haar is er een High tea georganiseerd. De internationale vrouwengroep Hera zijn samen met Diana Bellers de kartrekkers van vandaag. De vrouwen namen allemaal wat lekkers voor de hightea mee en al snel was het buffet rijkelijk gevuld met heerlijke koekjes uit Irak, lekkers uit Syrië en vakantie koekjes uit Noorwegen.

Opening

Burgemeester Cia Kroon is aanwezig samen met wethouder Anja Prins. Normaal gesproken vergaderd het college van B en W op de dinsdagmorgen maar bij hoge uitzondering ging het vandaag niet door. Cia Kroon heet iedereen hartelijk welkom. "Hoe werkt de raad en het college van burgemeester en wethouders" word door mevrouw Cia Kroon uitgelegd. Het zou mooi zijn als er meer vrouwen in de raad zouden deelnemen vertelt de burgemeester. Van de 19 raadsleden zijn er nu 6 vrouwen in de raad.

Speeddaten

Lies ter Haar legt het verloop van de morgen uit. Er zijn diverse raadsleden en commissieleden aanwezig om te gaan speeddaten met de vrouwen. Al snel ontstaan gesprekken met een vrouwelijke touch. Werken en kinderen hoe lossen we dit op?  Veel vrouwen vinden het fijn dat de raadsleden aanwezig zijn. Er zijn vele vragen gesteld. En na twintig minuten is er weer een andere gesprekspartner. Het speeddaten is goed bevallen en is zeker voor herhaling vatbaar volgens de dames. Er zullen nog twee bijeenkomsten zijn in Losser en in De Lutte. Al met al was de eerste bijeenkomst geslaagd.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid