De Bleek is droog gevallen

De Bleek is droog gevallen

In 1774 werd de dorpsbleek in Losser aangelegd. Een grasveld, doorsneden met reken (sloten) waaruit het linnen bevochtigd kon worden, zodat de zon zijn blekende werking goed kon doen. Een bleek werd meestal gesticht door een fabrikeur. Maar in Losser kwam het initiatief van de bewoners van het Dorp Losser, een voorloper van de latere gemeente. Het bleken van linnengoed duurde zo’n 6 weken en het was kostbare waar. Vermoedelijk werd er daarom een wachtershuisje bij gebouwd. Aan de achterzijde van dit bleekwachtershuisje zit namelijk een raam. De bleekwachter had daardoor uitzicht op de bleek en kon zo het kostbare linnen in de gaten houden

Helaas staat de Bleek weer droog. Vorig jaar was dat ook het geval en toen is er een behoorlijke actie in gang gezet om de vissen eruit te halen en ze een mooie nieuwe leefomgeving te geven. Oorzaak is de lage grondwaterstand, die mede door de droogte van vorig jaar nog niet voldoende is  aangevuld.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

Het waterschap gaat voor de vakantie de waterbodem uitmaaien. (2019)

Waterschap Vechtstromen beheert het water. Dat houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor alles wat groeit en bloeit in het water. Als Hallo Losser ( in juni 2017) vraagt waarom het er uitziet zoals het nu is komt er een verklaring dat er pas na 15 juni “gemaaid” mag worden in het water i.v.m. de flora en faunawet. Zouden ze nu gaan maaien zou het zuurstofgehalte in het water omlaag gaan. Dit betekent dat de vissen in de bleek dood zouden gaan.

De gemeente gaat op langere termijn de Bleek restaureren, waarbij ook de waterproblematiek onder handen wordt genomen. De Bleek is een rijksmonument.

Het Bleekcomplex bestaat uit een driezijdige aanleg met twee tussen sloten; in de bleeksloten bevinden zich kopieën van de oorspronkelijke spoelbruggen. De bleek wordt aan een zijde afgesloten door het bleekwachtershuisje: een eenvoudig pandje met houten topgevels, vakwerkgevels met baksteenvulling en meerruitsroedenvensters, dat wordt gedekt door een met pannen belegd zadeldak dat boven de zijbeuk laag afloopt. Bleek complex en bleekwachtershuisje dateren van 1774 en werden aangelegd door de dorpsgemeenschap Losser. Dit is de omschrijving van gegeven door Rijksmonumenten.Een rijksmonument in Nederland is een gebouw of object dat van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor wetenschap of de historische waarde.

Nu is het een prachtig stukje historie, ligt aan fietsroutes en kinderen krijgen hier nog onderwijs in het cultureel erfgoed. Maar wie is de verantwoordelijke voor het onderhoud van dit stukje Losserse grond? Er zijn drie partijen die de taak hebben om de Bleek te onderhouden te weten: Het Waterschap vechtstromen, Stichting De Bleek Losser en de gemeente Losser.

De spoelbruggen dreigen ook in elkaar te vallen. De pomp die grondwater kan oppompen om de bleek op peil te houden zou ook zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen moeten worden. De leemlaag die ongeveer 25 jaar geleden in de bleek is gelegd zou ook weer moeten worden vernieuwd. De leemlaag zorgt ervoor dat het water niet kan wegzakken in de grond, en het water op peil blijft en niet zoals nu bij erg lange droge periodes verdwijnt. Het is aan de Stichting de Dorpsbleek om het geheel aan te sturen, zij hebben immers de exploitatie in handen. Helaas is de Stichting opgeheven.

Het is natuurlijk duidelijk dat dit onderhoud zeer gepast zou zijn om deze parel van Losser te houden. Er zal vast een behoorlijk kostenplaatje aan hangen, dit zal bij de gemeente Losser besproken moeten worden. Laten we hopen dat dit “van kastje naar de muur verhaal” snel opgelost wordt. Kan iedereen inclusief vissen weer opgelucht adem halen.

 

Auteur: Johan Effing
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud