1e ronde voor het aanvragen van incidentele subsidies gestart

1e ronde voor het aanvragen van incidentele subsidies gestart

Gemeente geeft financiële steun aan activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

Ook in 2019 is er weer geld beschikbaar gesteld (incidentele subsidie). Deze activiteiten, initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) kunnen worden ondersteund en gestimuleerd.

Wethouder Harry Nijhuis: “Met deze incidentele subsidies kunnen we organisaties, die extra inspanningen verrichten, financieel ondersteunen. Op deze wijze leveren ze een bijdrage aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelstellingen. De deadline voor de eerste subsidieronde van dit jaar is 1 april 2019. Verschillende organisaties hebben reeds een aanvraag ingediend”

Subsidie aanvraag

In 2019 is € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Organisaties kunnen twee keer per jaar (in 2019 vóór 1 april en vóór 1 oktober) een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Voor de eerste subsidieronde 2019 is in totaal € 15.750 beschikbaar. Een aanvraag voor incidentele subsidie moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn activiteiten die:

  • de leefbaarheid en inzet van vrijwilligers stimuleren

 

  • de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen bevorderen

 

  • de actieve deelname aan sport en bewegen stimuleren

 

  • recreatie en toerisme bevorderen

 

  • kunst- en cultuurparticipatie bevorderen

 

  • de armoede bestrijden

 

  • de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners bevorderen;

 

  • bijdragen aan de natuur- en milieueducatie.

 

  • Aanvragen van incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Organisaties kunnen subsidie aanvragen via het ‘aanvraagformulier incidentele subsidie’. Dit formulier is te downloaden via www.losser.nl. Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Voor activiteiten die al zijn gestart, wordt geen subsidie verleend. Bij de beoordeling van de verzoeken wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd betreffen geen reguliere/jaarlijkse activiteit; hiervoor kan, voor zover van toepassing, de structurele subsidie gebruikt worden.

Jubilea: een incidentele subsidie is mogelijk indien door de organisatie voor de jubileumactiviteit extra activiteiten worden verricht.

Nieuwe/bijzondere evenementen: een incidentele subsidie is mogelijk indien een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK) wil organiseren.

Cofinanciering: hoe hoger de eigen bijdrage van de aanvragende organisatie, hoe groter de kans op een incidentele subsidie.

Dorpsbudgetten

Ook in 2019 beschikken de verschillende dorpsraden over een eigen dorpsbudget. Het bedrag voor 2019 is gelijk aan dat voor 2018. Organisaties en verenigingen kunnen zelf contact opnemen met de dorpsraden om voor hun activiteit een financiële bijdrage uit het dorpsbudget te krijgen. Hieronder een overzicht van de dorpsbudgetten 2019:

Dorpskern dorpsbudget 2019

Losser € 8.000

Overdinkel € 4.000

De Lutte € 4.000

Beuningen € 2.000

Glane € 2.000

 

Auteur: Ingrid Legters
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud