Aanbieden carnavals magazine

Aanbieden carnavals magazine

Maandag 22 januari, omstreeks 20.30 uur, worden in het Kulturhus in Losser de carnavalisten onder leiding van prins Brian Klaver, zijn adjudanten Peter Onland, Peter Theeuwen en de hof chauffeuse Lisanne Theeuwen, opgewacht door de waarnemend burgemeester Jean Paul Gebben en de wethouders. Hij verwelkomt de aanwezigen en prijst de geweldige samenwerking tussen de carnavalsverenigingen en de gemeente. Hij geeft aan nooit een doorgewinterde carnavalist te zijn geweest en dat vermoedelijk ook nooit zal worden. Daarvoor is 9 maanden Losser te kort geeft hij aan. Tijdens de optocht zal hij zich ergens verdekt opstellen om toch stilletjes te genieten.

De Gaffel Aöskes

Bob Volmer de voorzitter van de Gaffel Aöskes het overkoepelende orgaan van de Losserse carnavalsverenigingen nam vervolgens het woord. Hij gaf ook aan blij te zijn met de goede samenwerking tussen de verenigingen en de gemeente.

PR Commissie

Enkele passages uit de toespraak van Bob Volmer. “Maar zoals bij iedereen bekend is, kun je weinig alleen. Des temeer kun je samen. Een welgemeende dank aan de PR commissie die veel coördineert. Van het inzamelen van diverse stukken. Redactioneel, reclame materiaal en diverse aanverwante materialen. De PR regelt het. Met in het vooruitzicht de Presse Fahrt die prima is voorbereid, heb ik alle vertrouwen dat dit helemaal goed gaat komen. Maar wat is een goede PR zonder hulp! Onder het motto, wij zijn druk maar Pim is drukker, wordt deze one liner hier dan ook toepasselijk. Dat hij in hoge mate bijdrage levert aan de opmaak, het drukken en allerlei bijkomende zaken die je normaliter niet ziet. Helaas wordt dit vaak ondergewaardeerd. Gelukkig heeft hij, er samen met vele anderen een prachtig resultaat van gemaakt. Straks zult u zien dat er veel herkenning zal zijn. Maar, daarnaast ook veel vernieuwing. Het hoofdbestuur realiseert zich terdege dat als er niet geacquireerd wordt, het huishoudboekje niet kloppend blijft. Mede dankzij de financiële wervingscommissie hebben we groei kunnen creëren in de sponsoren. Zo zie je maar weer, vele handen maken licht werk! Een welgemeende dank is hier dan ook zeer zeker terecht.”

De mouwen opgestroopt

Vervolgens werden de mouwen opgestroopt want er moest gewerkt worden. De prins, geheel eigen aan zijn vak, had een balk meegebracht. De burgemeester werd verzocht deze met een bijl of een zaag te bewerken. Hij koos de zaag. Jasje uit, mouwen opgestroopt en het kon beginnen. Jean Paul liet zich van zijn handige kant zien en zaagde de balk op de goede plek open en natuurlijk kwam daar het fraaie carnavals magazine uit te voorschijn.

Vrijwilligers

Bob prees zijn vrijwilligers nog eens nadrukkelijk. Een groot, goed georganiseerd carnaval, zoals dat in Losser plaats vindt kan niet zonder die vrijwilligers. Nog enkele passages uit zijn toespraak: “In dit jubileumjaar, 55 jaar georganiseerd carnaval, wil ik graag even stil staan bij al deze vrijwilligers. Het cement van de cohesie in de carnavaleske samenleving. Zonder deze leden is er niets. Geloof me, echt niets. En eigenlijk ben ik dan ook trots dat ik iemand mag en ga aankondigen die heel veel heeft bijgedragen aan Carnaval Losser. Een van de leden van het eerste uur. Altijd terughoudend en bedeesd op de achtergrond. Iemand die carnaval heeft gevormd zoals het nu is, een persoonlijkheid die carnaval een warm hart toedraagt, kortom, Iemand die zijn sporen heeft verdiend. Ik heb het geluk gehad dat ik samen met hem een interview mocht afgeven aan de Tc Tubantia.

Wat ruist er door het struikgewas

Die avond heeft hij gezegd: Toon Hermans zong ooit… Wat ruist er door het struikgewas..

Hij zei: Wat ruist er door mijn ribbenkast, het is een hartklep die niet meer past…. Kortom, Ik ben blij voor deze man dat hij dit 55 jarig jubileum kan meemaken. Een carnavalist in hart en nieren. De hartoperatie volgt na Aswoensdag. Ik wil eerst vieren waren zijn woorden. Een daverend applaus voor Gerard Huis in het Veld.” Gerard was deze avond niet aanwezig. Dat zal ongetwijfeld met zijn lichamelijke toestand te maken hebben. Deze creatieve man is jarenlang bepalend geweest voor het gezicht van het Lossers carnaval.

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud