Leden KBO Losser vieren hun 60 jarig jubileum

Leden KBO Losser  vieren hun 60 jarig jubileum

Vrijdag 6 oktober hebben de leden van de KBO Losser hun 60 jarig jubileum afgesloten met een kerkdienst en uitgebreide lunch.

60 jaar jong

Enkele dagen voor de feestelijkheden hebben de bestuursleden alle leden bezocht die niet aanwezig konden zijn op de jubileumviering. Dit bezoek werd vergezeld door een levensmiddelen pakket waar het lid een feestelijke dag mee kon vieren. Dit bezoek is door iedereen als erg plezierig ervaren.

Dankbaarheidsdienst

Vrijdag 6 oktober werden de leden die niet zelfstandig naar de kerk konden komen opgehaald door een busje van Brookhuis. De kerkdienst werd bezocht door 140 personen ( leden en gasten). Pastoor Monninkhof ging voor in de dankbaarheidsdienst en het Martinikoor uit Losser onderstreepte de dienst door hun prachtige liederen waardoor het een echt feest werd. De bloemen in de kerk waren verzorgd door Bloemenhuis Wolters.

Tijdens de dienst werden de oud leden herdacht en voor de huidige leden werd gebeden voor een goede gezondheid en geluk. De voorzitter SBL mw. Gerda ter Denge ging tijdens haar toespraak in op de belangrijkheid van samen dingen doen en samen opkomen voor de kwetsbare senioren in de gemeente Losser.

Lunch

Na de kerkdienst gingen de leden en hun gasten naar Hotel Marktzicht om samen te lunchen. De burgermeester benadrukte in zijn betoog het belang van samen delen en het verder kijken dan de KBO door de vorming van de Stichting Senioren Belangen Losser. Samen sterk zijn en laat je horen in de beleidsvraagstukken van de gemeente Losser. Hij nodigde de senioren uit om onder het genot van een kop koffie/thee en gebak het nieuwe kultuurhoes te bezichtigen medio april 2018. Ook de pastoor nodigde de senioren uit om een kijkje te komen nemen in de kerk en  haar organisatie. Hiervoor zal het bestuur een afspraak maken. Na een prachtige afsluiting van het 60 jarig jubileum gingen de leden en hun gasten weer huiswaarts.

 

 

Auteur: Ingrid Legters
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud