Nieuwe voorzitter van Cantica Nova

Annemiek Maartens (29 jaar) uit Oldenzaal is tijdens de dinsdag 22 maart gehouden jaarvergadering, verkozen tot voorzitter van de gemengde zangvereniging Cantica Nova uit Losser.

Zij volgt Bert Kapers op die om gezondheidsredenen zijn bestuursfuncties moest neerleggen. Bij het afscheid van Bert Kapers werd door meerdere sprekers benadrukt dat hij de laatste 4 jaar voor het koor van grote betekenis is geweest.
Naast Annemiek werden ook in het bestuur verkozen: Marion Nijkamp en Rene Simonetti. Samen met de zittende bestuursleden Marijke Jannink en Henri Dimmendaal heeft het koor weer een voltallig bestuur van 5 personen.

Het koor heeft een succesvol jaar achter de rug. Het aantal leden is weer gegroeid waarbij opvalt dat zangers en zangeressen uit heel Twente zich tot het koor aangetrokken voelen. Ook de jeugdige leeftijd van de nieuwe voorzitter bewijst des temeer dat Cantica Nova als klassiek koor nog steeds springlevend is en ook voor jongeren een grote aantrekkingskracht kan hebben.
De financiele positie van het koor is op dit moment goed. Het jaar 2015 werd afgesloten met een klein positief saldo en de penningmeester presenteerde voor het jaar 2016 ook weer een sluitende begroting. 

Tijdens de jaarvergadering werden Piet Amweg en Rene Simonetti gehuldigd in verband met hun 25-jarig jubileum. Zij ontvingen hiervoor naast de gebruikelijke bloemen  ook een zilveren speldje en een oorkonde van de Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON).

Auteur: Jack Scholtens
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud