Losser Bevrijd

Zaterdag 26 maart kwam Hallo Losser met berichtgeving over het Schoolproject herdenking bevrijding van Losser en 4 mei herdenking. In dit bericht staan ook de data en tijdstippen van de activiteiten in dit project. Onderdeel van dit project was een voorlichting aan groep 7 en 8 aan de Pax Christi school in Overdinkel.

Twee vrijwilligers, de heren Harry Dekkers en André van der Veer van de Historische Kring Losser hebben de schoolkinderen door middel van verhalen, oorlogsmateriaal en een powerpointpresentatie iets te laten ervaren van wat oorlog betekent, waaronder ook de gruwelen t.a.v. de Joodse landgenoten. De presentatie liet vooral zien wat er in Losser is gebeurd.

Losser Bevrijd

Oorlog helaas nog steeds actueel.

Hoewel deze oorlog zich in Nederland afspeelde in de periode 40-45 en kinderen zich moeilijk kunnen voorstellen hoe lang dat geleden is, werd aan de kinderen gevraagd naar de leeftijd van hun oma’s en opa’s. Lang geleden dus. Maar, zoals Harry Dekkers constateerde, is de oorlog helaas nog steeds actueel. Hij schildert de kinderen een andere tijd.

Geen supermarkten, geen iPads, geen mobieltjes. En wat het meest erge was, je kon niet meer doen wat je zelf wilde. Het voedsel werd schaars, kleding en brandstof kwam op de bon. Kranten werden verboden. Vroeger leefde er een meneer Adolf Hitler die dit alles teweeg heeft gebracht. En meneer Adolf Hitler had een hekel aan de Joden. Joden in Nederland, maar ook in Losser en Overdinkel werden afgevoerd naar vernietigingskampen.

Verzet.

Omdat heel veel mensen het niet eens waren met de bezetting door de Duitsers kwam men in verzet. Een bekende Overdinkelse verzetsstrijder was Jo ter Laak. Hij woonde in Overdinkel in een woning vlak bij de Pax Christi School. Hij was als sergeant ingedeeld bij de bewakingstroepen van Koningin Wilhelmina. Via Frankrijk ontkwam hij in mei 1940 naar Engeland.

Vanuit de Irene-brigade gaf Jo zich op om als vrijwilliger in bezet gebied spionageopdrachten uit te voeren. Hij behoorde tot de eerste agenten die in bezet gebied aan het werk gingen. Op 1 oktober 1941 werd Jo boven Nederland gedropt. Op 13 februari 1942 werd hij bij een overval in Den Haag gearresteerd. Hij werd later geruime tijd in het Brabantse Haaren gevangen gehouden.

Op 5 september 1944 kwam Jo met 46 medegevangenen terecht in Mauthausen in Oostenrijk en stierf daar op 7 september 1944 een vreselijke dood. 

Anne Frank.

Tijdens de presentatie werden ook enkele filmpjes getoond, onder andere over het Achterhuis waar Anne Frank was ondergedoken in Amsterdam. Aan het eind van de presentatie kregen alle kinderen de Anne Frankkrant. Deze wordt overigens aan de hoogste groepen van alle basisscholen scholen in de gemeente Losser aangeboden door de Historische Kring Losser, De Dree Marken uit De Lutte in samenwerking met de gemeente Losser. 

Losser Bevrijd

Oorlogsvlieger John Ingram.

Maandag 4 april brengen de hoogste groepen van de Pax Christi school uit Overdinkel een bezoek gebracht aan het graf van de gesneuvelde oorlogsvlieger John Ingram op de Algemene Begraafplaats in Losser. Door de kinderen worden rozen op het graf gelegd, een gedicht gelezen en wordt muziek ten gehore gebracht. Verder houdt de burgemeester een korte toespraak.

De herdenking wordt afgesloten met het hijsen van de vlag en het spelen van de Last Post. Tijdens de herdenking bij het oorlogsmonument op 4 mei zullen enkele kinderen een gedicht voordragen en in de hal van het gemeentehuis zijn collages die gemaakt zijn door de kinderen te bezichtigen.

Losser Bevrijd

Hoewel de Tweede Wereldoorlog al ver achter ons ligt blijkt uit de actuele gebeurtenissen dat we al samenleving steeds zeer alert moeten blijven. De HKL en het Oranjecomité hechten er aan dat voor de toekomst onze kinderen ervan doordrongen blijven dat geweld, discriminatie, rassenwaan etc. zeer verwerpelijk zijn en niets oplossen.

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud