Hulp die aan komt

Hulp die aan komt

Al zeven jaar lang bemoeit de docent-instructeur aan het ROC in Almelo, René Heupink, zich met Liberia. Hij heeft er projecten die zowel van een grote humaniteit als van een hoog maatschappelijk belang blijken. 

Humaniteit omdat hij de mens in Liberia, waar een grote armoede is, mogelijkheden geeft voor scholing, zelfredzaamheid en eigenwaarde. Maatschappelijk belang omdat de Liberiaan steeds minder tot de groep gaat behoren die hier in AZC’s terecht komen. Ze hoeven niet meer zo nodig naar het land van melk en honing.

René leert ze om het land van melk en honing zelf te creëren. Hij loopt er zelf niet mee te koop, maar dat er in Liberia een school staat is te danken aan hem en zijn leerlingen in Almelo. “Eigenlijk aan Abdullah Kamara“, zegt René. “Hij vluchtte in 1992 naar ons land en belandde in de omgeving van Almelo. Abdullah studeerde af op Nyenrode Business Universiteit, ging hier aan het werk en stichtte hier een gezin. Hij keerde in 2004 terug naar Liberia. Daar trof hij een totaal verwoest land aan, een gevolg van de burgeroorlog. Hij zag de oorlogskinderen en kindsoldaten. Zijn vader was zelf minister van Onderwijs geweest, dus hij wist hoe belangrijk goed onderwijs is. Zonder dat waren die kinderen kansloos. Hij nam zich voor daar wat aan te doen. We hebben daar een aantal projecten. Iedereen vraagt ons om hulp. Ze zien wat we doen en dat het degelijk is en vooral dat het vruchten afwerpt.

Project A.

Netlib Vocational Training Institute. De school bestaat nu 7 jaar als gebouw. De plannen waren er al twee jaar eerder. Probleem was dat er geen middelen waren en het aan geld ontbrak. Het ROC van Twente, Safmarine een container vervoer bedrijf over zee en de firma Bolk uit Almelo hebben er bij geholpen en eigenlijk gerealiseerd dat het gebouw met inboedel er staat. Daarna begonnen de leerlingen zich aan te melden.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in technische beroepen te doceren. Gaande weg is de behoefte in opleiding verandert. Nu wordt ook onderwezen in Beautycare en ICT. Er zijn nu twaalf opleidingen en vrijwel alle leerlingen verlaten de school met een diploma. Sommigen beginnen een bedrijf en anderen krijgen werk in de stad. Het grote probleem bij de leerlingen is hun eigen bijdrage aan de school. De school is gericht op de armste kinderen, om ook die kinderen een toekomst te bieden Die schoolbijdrage hebben ze niet, maar willen toch een vak leren omdat ze anders geen vooruitzicht hebben.

Nu is een scholarship in het leven roepen zodat mensen, bedrijven, verenigingen en scholen een kind kunnen adopteren voor hun beroepsopleiding. De kosten die hier per jaar mee gemoeid zijn, zijn slechts 200 euro. Omdat het aanbod van leerlingen vele malen groter is dan dat er geplaatst kunnen worden zijn er plannen ontwikkeld om de school qua ruimte uit te breiden door er een verdieping op te zetten. In Liberia is een gebrek aan goede automonteurs. Nu zijn er plannen in ontwikkeling om samen met transport bedrijf Bolk uit Almelo daar een grotere garage te bouwen waar ook vrachtwagens kunnen worden gerepareerd.

Naast al deze plannen wil René een Solarsysteem voor Zonne energie realiseren vanwege de hoge brandstofkosten voor de generator.

Project B.

Het hospitaal /SOS praktijk DLMC Dutch Liberian Medical Clinic. Het bijhouden van medische apparatuur voor bevallingen en medische ingrepen. Het invullen van medische apparatuur in de Ambulance, men wil er een mobile hospitaal van maken zodat ze naar de mensen toegaan die op afstand wonen en er bijna niet in staat zijn om het hospitaal te bezoeken.

Hulp die aan komt

Project C.

Het Laboratorium voor malaria medicijnen Service to Servants. Tussen Kerst en oud- en Nieuwjaar is de bouw begonnen. Dit gebouw bestaande uit zeecontainers, wordt gefinancierd door het bedrijf Service to Servants uit Amerika.

De organisatie heeft een middel ontwikkelt, dat op de armen van een mens/kind kan worden gesmeerd zodat hij/zij 24 uur beschermt is tegen de malariamug. Er sterft nog steeds iedere 2 minuten iemand aan malaria en daarom is het zeer belangrijk dat zo’n middel ruimschoots voorhanden is.

Hulp die aan komt

Project D.

Een toilet groep maken voor een lagere school in een buitenwijk van Monrovia. De school heeft nu de beschikking over één toilet waar 450 leerlingen gebruik van moeten maken. Het huidige toilet is een gat in de grond met een paal erover vanwaar de behoefte wordt gedaan. Kortom een onhygiënisch situatie.

Hulp die aan komt

Project E.

Verder is er dringende behoefte aan een Hospitaal in een moerasgebied waar 45000 mensen wonen. Een afgelegen gebied waar slechts één weg naar toe gaat en geen dokter, SOS post en ambulance is.

Hulp die aan komt

Project F.

Vergaande plannen om een veerpont/Baily brug te maken in de provincie Nima in opdracht van de vicepresident van Liberia Joseph Boakai. Veel leerlingen die de school bezoeken hebben problemen met het oversteken van de rivier met een kano, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstaan. Gemiddeld verdrinken er 15 kinderen per jaar.

Ons Project G.

En niet het onbelangrijkste project “Mainstreet” het winkeltje in tweedehands goederen dat gedreven wordt door René’s echtgenote Belinda, goed voor ongeveer 1000 euro per maand, waarmee een groot deel van de transportkosten van containers naar Liberia gedekt worden.

Hulp die aan komt

Op reis.

René is in oktober en december 2015 naar Liberia geweest om zijn projecten verder gestalte te geven. In oktober was hij in gezelschap van zijn echtgenote Belinda, Thomas Tengbeh die werkzaam op de school is die René daar in 2009 heeft gebouwd voor ex-kindsoldaten. Thomas is in Liberia hoofd conciërge en is praktijkopleider op de bouwafdeling. In september is daar een container naar toe gestuurd met houtbewerkingsmachines om daar in de timmerafdeling een meubelopleiding te kunnen beginnen.

Thomas is 7 weken gast geweest bij René en Belinda. René heeft hem op het ROC onderwezen in het gebruik van de houtbewerkingsmachines. De machines door de ROC-opleiding beschikbaar gesteld omdat daar nieuwe modellen zijn aangeschaft. Nu op het moment maken ze meubels en bedden Joop Savenije, één van de directeuren van transportbedrijf Bolk uit Almelo is ook in oktober mee geweest. Hij bekijkt samen met René of er mogelijkheden zijn om en hoe de afdeling autotechniek verder uitgebreid kan worden.

Hulp die aan komt

Verder is hij van plan om leerlingen op te leiden via uitwisseling met zijn bedrijf in Almelo. Verder maakte Jolanda Kemna deel uit van het gezelschap. Zij runt een subsidiebureau in Vasse en is één van de leden die de boekhouding in Liberia controleert samen met de boekhouder in Liberia. Ook houdt zij zich bezig met vernieuwingen in het systeem.

Mede hierdoor is het scholarship ontstaan. Van 18 december tot en met 8 januari is René weer in Liberia geweest om de houtbewerkingsmachines te plaatsen, te werken aan het laboratorium en voorbereidingen te treffen om de ponton over de rivier te realiseren.

Dankbaar.

De bevolking van Liberia, maar ook regeringsleden van Liberia zijn hem bijzonder dankbaar voor de opgezette projecten. Kinderen die in het door René geplaatste ziekenhuis zijn geboren zijn naar hem en zijn echtgenote Belinda genoemd. In februari gaat René weer naar Liberia en ontmoet daar dan de al eerder genoemde vicepresident Joseph Boakai om het project met de ponton te bespreken.

Hulp die aan komt

Door de activiteiten van René zal dit in de toekomst veel minder vaak nodig zijn omdat de zelfredzaamheid steeds meer gestalte aanneemt. “Nu mijn vrouw Belinda is mee geweest naar Liberia en met eigen ogen heeft gezien hoe nijpend de situatie daar is, begrijpt ze steeds beter waarom ik dit doe.” zegt René.

De stichting NETLIB samenwerking tussen Back&white.

Netherland-Liberia, de Stichting heeft ten doel een betrouwbare, duurzame en sociale situatie in Liberia te helpen realiseren mede door het organiseren en bevorderen van goed onderwijs. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Liberiaanse mensen te verenigen, te onderwijzen, te begeleiden en hiermee in staat te stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij;
 • Het opleiden van Liberiaanse mannen en vrouwen en hen hiermee mede in staat te stellen een sterk sociaal netwerk op te bouwen;
 • Het houden van lezingen, seminars, workshops en andere bijeenkomsten voor de Liberiaanse bevolking;
 • Het opzetten van (beroeps)onderwijs-, begeleidings- en coaching trajecten voor Liberiaanse mensen;
 • Het ontwikkelen en organiseren van onderwijsprogramma’s voor de Liberiaanse bevolking;
 • Het samenwerken met personen en instellingen die gericht zijn op hetzelfde de doel;
 • Het verstrekken van informatie en voorlichting; ·het verzamelen, verwerken, uitwisselen en eventueel publiceren van gegevens die nuttig kunnen zijn voor het bevorderen en/ of verbeteren van het uitvoeren van het doel van de stichting;
 • Het verrichten van alle activiteiten, die rechtstreeks of zijdelings verband houden met het doel van de stichting, alles in de ruimste zin des woord.
 • Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’ s voor personen en instellingen die de economische situatie van de Liberiaanse bevolking willen verbeteren;
 • Het geven van investeringsadviezen voor personen en instellingen die in onderwijs en sociale projecten in Liberia willen investeren;
 • Het ontwikkelen van beroepsonderwijs programma’s en projecten in Liberia;
 • Het ontwikkelen en ondersteunen van en deelnemen aan maatschappelijke ontwikkelingsprojecten in Liberia;
 • Het adviseren over onderwijsprogramma’s en sociale projecten aan de overheden in Liberia.

De stichting realiseert dit alles in samenwerking en in overleg met Netlib Incorperated in Liberia.

Ook heeft netlib meegeholpen een SOS post te realiseren met een ambulance in een buitenwijk in Brewerville. Het ziekenhuis is samen met Edna Hutchinson opgezet. René heeft in Duitsland een ambulance kunnen kopen doormiddel van sponsoring uit Ootmarsum. Het Marineschip De Karel Doorman heeft deze vervoerd naar Liberia.

Daar heeft Abdullah Kamara de directeur van Netlib hem officieel overhandigt aan het bestuur van het hospitaal.

Hulp die aan komt

Wensen.

80m2 Tegels om de keukenvloer in de school te betegelen. De hygiëne is slecht op de ruwe beton. En in de keuken moeten metalen aanrechten worden geplaatst, de houten die er nu staan kunnen niet tegen het vocht. En graag elektrische apparatuur. Andere bouwmaterialen voor andere projecten. In overleg uitvoer van ambulances naar Liberia. De Ambulance wordt ingericht om ook naar mensen toe te gaan en daar terplekke de bevallingen te doen.

Als het dan nodig is om naar het grotere hospitaal te moeten kan dat direct. We hebben in de laatste container nog een bed gezet en een echoapparaat. We willen graag met de ambulancedienst hier in het oosten een overeenkomst maken dat als er afgeschreven spullen en apparatuur is, deze dan naar Liberia kan worden geëxporteerd.

Hulp die aan komt

Denk je een donatie te doen, in welke vorm ook, neem contact op met René Heupink. Doneer een student(e) in het scholarship project. Dat hoef je niet alleen te doen, dat kan met een groep, een sportclub, een bedrijf of een school. De kosten zijn slechts 200 euro per jaar. Of een maandelijkse bijdrage .De donateur ontvangt regelmatig wat de resultaten van de student(e) zijn en heeft zo een overzicht over zijn/haar donatie als hij dat wil.

Ons banknummer NL82ABNA 0597757704 Stichting Network for the Development of Liberia

Maatschappelijk belang.

En zoals al in de aanhef van dit artikel is genoemd, het maatschappelijk belang is oneindig groot. Als je de mensen in een arm land een opleiding kunt aanbieden waar ze een toekomst mee hebben, komt er bij hun ook geen gedachte om daar weg te gaan.

Rene trof daar de laatste keer een meisje als bediende in een restaurant. Zij bediende hem en zei: “Hallo Rene how are you and you wife Belinda.” Daar stond hij even van te kijken. Ze kende hem van Netlib en zij was daar studente en dankzij de opleiding heeft ze een vaste baan. Dat was even slikken voor Rene en het gaf hem een heel goed gevoel.

Als er mensen zijn die iets willen organiseren of een doel willen hebben voor een Haring party of iets dergelijks, houdt Rene zich zeer aanbevolen.

Hulp die aan komt

Hulp die aan komt

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Blog, Dorpsproat, Nieuws
Sietse Smit
AUTEUR

Sietse Smit

Mijn naam is Sietse Smit. Ik ben al 52 jaar getrouwd met Lettie. We hebben twee zonen, twee kleinzonen en één kleindochter.
Na mijn werkzame leven in de opsporing besteed ik veel tijd aan het schrijven van toneelstukken en verhalen en fotografie. Ik maak gedichten met een knipoog. Ik doe aan geocaching.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud