Karakteristieke gebouwen en gezellige straatjes

Karakteristieke gebouwen en gezellige straatjes

‘Als het bijna te laat is komt een mens tot inzicht’, schreef mevrouw Scherphof-Bekker, destijds voorzitter van de HKL, in het voorwoord bij het in 1987 uitgegeven eerste fotoboek van de HKL.

En ze vervolgde: ‘Ja, zo zou je het kunnen zeggen nu bijna al die karakteristieke gebouwen en gezellige straatjes, die Losser maakten tot een dorp met grote aantrekkingskracht, verdwenen zijn.’ Maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Veel foto’s zijn gepubliceerd in de drie fotoboeken van de HKL of zijn gebruikt voor de achttien andere boeken, die we hebben uitgegeven of ze zijn  in ons tijdschrift Oet Dorp en Marke opgenomen. Sinds ruim een jaar plaatsen we ook regelmatig oude foto’s op Facebook. 

Vaak zijn foto’s zo oud en is er in de loop van de tijd zoveel veranderd, dat bijna niemand de oude situatie nog herkent. Dat geldt ook voor deze prachtige oude foto, die we onlangs op onze Facebookpagina plaatsten. De foto is door Andries Kuperus gemonteerd in een foto van de actuele situatie op de hoek van de Brinkstraat en de Gronausestraat. De oude foto moet kort voor 1903 gemaakt zijn, want er liggen nog geen tramrails in de straat, maar op de achtergrond is wel de H. Maria Geboortekerk te zien, die in 1902 werd ingewijd. Rechts ziet u nu de laad- en losplaats van de . Op die plek stond omstreeks 1900 café Boerrigter. In dat café vond destijds de R.K. Arbeidersvereniging St. Joseph onderdak. Het café had ook een hotelfunctie, zo blijkt uit een opschrift op het raam (als je de foto vergroot). Later werd dit Hotel Gelink en nog veel later was hier de schilderszaak van Frans Morsink gevestigd. 

 

Auteur: Jack Scholtens
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud