Humor

Roggebrood

Roggebrood

Reuzel is slecht zegt dokter van Blanken , zegt ma tegen mijn pa, die net een hap wilde nemen van een plak roggebrood met reuzel zijn lievelings- eten. Slecht wat is slecht wat wet den dokter doar noe van. Mien va en opa hebt wa zovuul van die reuzel eet'n en bint ze de slechter van worden? nee, ja dood bint ze wa goan. ma dat doen we allemoal. Dat gezeur over dat eet'n waj wa en nie mang hebben. Dan maj nie meer roken dan maj geen borrel meer drink'n . Moet wie dan alleen maar water uut de kraan drink'n? Pa nam een grote hap roggebrood met reuzel en zei verdomme de is niks lekkerder dan dit. Klaas de buurman komt binnen en pa zegt: Moj ok een plak roggebrood met reuzel? Wat dach ie dan zegt Klaas doar vuur kom ik hier... Pa zegt ma: Dan mok ma een paar moand eerder de piep uut goan. Ma zegt ie rookt ook die vieze rot sigaretten en ook nog dag en nacht. Ja mijn pa rookte alleen als ie wakker was. Er stond een asbak op zijn nachtkastje , keukentafel, woonkamer en als ie naar de wc moest deed ie de as van zijn sigaret in een luciferdoosje. Van Blanken die rookt ook wa ja kloare sigaretten .. en wat weet wie de van wat den keerl et .. Hie hef wa weer een andere vrouw en of dat allemoal wa zo gezond is. Klaas zegt lachend "ja die leu hebt zovuul vrouwleu as wie kinder hebt"en dat maakt mie verdomme ook niks uut. zegt Pa . Inmiddels heeft zijn roggebrood met reuzel op . Noe nog een bordje stoetenmelk en dan kank vanavond de weer teeng an in de nachtploeg.

Eddy Oude Voshaar