Humor

De tandem.

Kiek zee de hond teeg’n zien moat. Zie.

Want d’r kwam net ’n tandem veurbie.

’t Jonge jonge dat is toch errug.

As wie dat doat hij ’n emmer water oawer de rug.

Sietse Smit