Gemeente

De Martinus

Basisschool De Martinus is gevestigd in de multifunctionele accommodatie Keizerskroon te Losser.

De Martinus is in 1934 begonnen als RK lagere school St. Martinus in een markant gebouw aan de Enschedesestraat.

Mede door toename van het aantal leerlingen is de onderbouw in augustus 1998 uitgeweken naar een aantal schoolwoningen aan de Keizerskroon.

Met ingang van het schooljaar 2004-2005 zijn we weer samen.

Wij zijn een school met aandacht voor adaptief onderwijs vanuit een klassikale organisatie, met een adequate zorgstructuur.

Trots zijn we op ons pedagogisch klimaat. Dit wordt gekenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen.

Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind.

Wij streven ernaar dat kinderen zich niet alleen op cognitief niveau, maar ook op sociaal en emotioneel niveau goed ontwikkelen.

Adres: 

Keizerskroon 5 7581 TX Losser tel

Telefoon: 053-5360767

E-mail: martinus@skolo.nl

Website: http://www.demartinus.nl/