Nieuws & Agenda

Gemeente steunt activiteiten die de leefbaarheid van Losser bevorderen

2e ronde voor het aanvragen van incidentele subsidies gestart. Aanvragen voor 1 oktober 2017

Incidentele subsidies

In januari dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de herziening van het subsidiebeleid. Belangrijk onderdeel van de herziening is dat er in 2017 en 2018 geld beschikbaar is, bedoeld als incidentele subsidies, waarmee activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) kunnen worden ondersteund en gestimuleerd.

"We nodigen organisaties van harte uit"

Wethouder Marcel Wildschut: “Met deze incidentele subsidies kunnen we organisaties die extra inspanningen verrichten financieel ondersteunen. Op deze wijze leveren ze een bijdrage aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelstellingen. We nodigen organisaties van harte uit om van deze subsidies gebruik te maken. De deadline voor de tweede subsidieronde is 1 oktober 2017.”

35.000

In 2017 is € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Organisaties kunnen twee keer per jaar (in 2017 vóór 15 mei en vóór 1 oktober) een subsidie aanvraag indienen bij de gemeente. Bij de eerste subsidieronde heeft het college in totaal € 18.000 aan subsidie verleend. Dit betekent dat voor de tweede subsidieronde 2017 nog €17.000 beschikbaar is. Een aanvraag voor incidentele subsidie moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij de gemeente, maar wel in ieder geval voor 1 oktober 2017.

 

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn activiteiten die:

 • de leefbaarheid en inzet van vrijwilligers stimuleren;
 • de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen bevorderen;
 • de actieve deelname aan sport en bewegen stimuleren;
 • recreatie en toerisme bevorderen;
 • kunst- en cultuurparticipatie bevorderen;
 • de armoede bestrijden;
 • de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners bevorderen;
 • bijdragen aan de natuur- en milieueducatie.

 

Aanvragen van incidentele subsidie

Organisaties kunnen subsidie aanvragen via het ‘aanvraagformulier incidentele subsidie’. Dit formulier is te downloaden via www.losser.nl.  Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Voor activiteiten die al zijn gestart, wordt geen subsidie verleend. Bij de beoordeling van de verzoeken wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn geen reguliere/jaarlijkse activiteiten; hiervoor kan, voor zover van toepassing, de structurele subsidie gebruikt worden.

Jubilea: een incidentele subsidie is mogelijk als de organisatie voor de jubileumactiviteit extra activiteiten uitvoert.

Nieuwe/bijzondere evenementen: een incidentele subsidie is mogelijk als een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK) wil organiseren.

Cofinanciering: hoe hoger de eigen bijdrage van de aanvragende organisatie, hoe groter de kans op een incidentele subsidie.

Dorpsbudget

In 2017 en 2018 beschikken de verschillende dorpskernen over een dorpsbudget. Dorpsraden kunnen tweemaal per jaar (in 2017 voor 15 mei en voor 1 oktober) een verzoek indienen bij de gemeente voor de besteding van dit dorpsbudget. Organisaties kunnen contact opnemen met de dorpsraden om een bijdrage uit het dorpsbudget te krijgen. Als het dorpsbudget voor 2017 niet volledig wordt gebruikt, wordt het niet gebruikte deel gereserveerd voor 2018. Hieronder een overzicht van de nog beschikbare dorpsbudgetten:

Dorpskern    dorpsbudget 2017        dorpsbudget 2018

Losser          € 8.000                € 8.000

Overdinkel   € 3.500                € 4.000

De Lutte      € 4.000                € 4.000

Beuningen    € 2.000                € 2.000

Glane        € 2.000                € 2.000 

Evaluatie incidentele subsidie en dorpsbudgetten

Het beschikbaar stellen van een budget voor incidentele subsidies en dorpsbudgetten betreft een pilot voor twee jaar. Eind 2017 en eind 2018 wordt geëvalueerd in hoeverre de beschikbare budgetten daadwerkelijk worden benut, hoe het aanvraagproces verloopt en of het werken via speerpunten leidt tot de gewenste maatschappelijke effecten.

2e ronde voor het aanvragen van incidentele subsidies gestart. Aanvragen voor 1 oktober 2017

Incidentele subsidies

In januari dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de herziening van het subsidiebeleid. Belangrijk onderdeel van de herziening is dat er in 2017 en 2018 geld beschikbaar is, bedoeld als incidentele subsidies, waarmee activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) kunnen worden ondersteund en gestimuleerd.

"We nodigen organisaties van harte uit"

Wethouder Marcel Wildschut: “Met deze incidentele subsidies kunnen we organisaties die extra inspanningen verrichten financieel ondersteunen. Op deze wijze leveren ze een bijdrage aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelstellingen. We nodigen organisaties van harte uit om van deze subsidies gebruik te maken. De deadline voor de tweede subsidieronde is 1 oktober 2017.”

35.000

In 2017 is € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Organisaties kunnen twee keer per jaar (in 2017 vóór 15 mei en vóór 1 oktober) een subsidie aanvraag indienen bij de gemeente. Bij de eerste subsidieronde heeft het college in totaal € 18.000 aan subsidie verleend. Dit betekent dat voor de tweede subsidieronde 2017 nog €17.000 beschikbaar is. Een aanvraag voor incidentele subsidie moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij de gemeente, maar wel in ieder geval voor 1 oktober 2017.

 

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn activiteiten die:

 • de leefbaarheid en inzet van vrijwilligers stimuleren;
 • de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen bevorderen;
 • de actieve deelname aan sport en bewegen stimuleren;
 • recreatie en toerisme bevorderen;
 • kunst- en cultuurparticipatie bevorderen;
 • de armoede bestrijden;
 • de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners bevorderen;
 • bijdragen aan de natuur- en milieueducatie.

 

Aanvragen van incidentele subsidie

Organisaties kunnen subsidie aanvragen via het ‘aanvraagformulier incidentele subsidie’. Dit formulier is te downloaden via www.losser.nl.  Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Voor activiteiten die al zijn gestart, wordt geen subsidie verleend. Bij de beoordeling van de verzoeken wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn geen reguliere/jaarlijkse activiteiten; hiervoor kan, voor zover van toepassing, de structurele subsidie gebruikt worden.

Jubilea: een incidentele subsidie is mogelijk als de organisatie voor de jubileumactiviteit extra activiteiten uitvoert.

Nieuwe/bijzondere evenementen: een incidentele subsidie is mogelijk als een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK) wil organiseren.

Cofinanciering: hoe hoger de eigen bijdrage van de aanvragende organisatie, hoe groter de kans op een incidentele subsidie.

Dorpsbudget

In 2017 en 2018 beschikken de verschillende dorpskernen over een dorpsbudget. Dorpsraden kunnen tweemaal per jaar (in 2017 voor 15 mei en voor 1 oktober) een verzoek indienen bij de gemeente voor de besteding van dit dorpsbudget. Organisaties kunnen contact opnemen met de dorpsraden om een bijdrage uit het dorpsbudget te krijgen. Als het dorpsbudget voor 2017 niet volledig wordt gebruikt, wordt het niet gebruikte deel gereserveerd voor 2018. Hieronder een overzicht van de nog beschikbare dorpsbudgetten:

Dorpskern    dorpsbudget 2017        dorpsbudget 2018

Losser          € 8.000                € 8.000

Overdinkel   € 3.500                € 4.000

De Lutte      € 4.000                € 4.000

Beuningen    € 2.000                € 2.000

Glane        € 2.000                € 2.000 

Evaluatie incidentele subsidie en dorpsbudgetten

Het beschikbaar stellen van een budget voor incidentele subsidies en dorpsbudgetten betreft een pilot voor twee jaar. Eind 2017 en eind 2018 wordt geëvalueerd in hoeverre de beschikbare budgetten daadwerkelijk worden benut, hoe het aanvraagproces verloopt en of het werken via speerpunten leidt tot de gewenste maatschappelijke effecten.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid