Info

Spelregels

Reglement. Spelregels en Tips de Slag om Losser 2024.

Algemeen

 • De organisatie van de quiz de Slag om Losser is in handen van de stichting Hallo Losser. 
 • Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams.   
 • De organisatie besteedt zo goed als mogelijk aandacht aan de veiligheid van de  deelnemers van de quiz. 
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de quiz. 
 • Deelnemen aan de Slag om Losser is geheel op eigen risico. 
 • Wanneer zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

Teams 

Het aantal deelnemers per team is niet gelimiteerd. In de praktijk blijkt dat de quiz het beste kan worden gespeeld door minimaal tien en maximaal 15 deelnemers. 

Elk team heeft een teamcaptain. Zijn/ haar telefoonnummer en email adres dienen bij aanvang van de kwis bekend te zijn bij de organisatie.  

De organisatie voert alle communicatie met een team per e-mail of WhatsApp en uitsluitend met de teamcaptain.

Een team is gerechtigd tot deelname, wanneer het een e-mail- bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie. 

Elk team heeft een “thuisadres” van waaruit tijdens de quiz wordt gewerkt. Dit kan een woonadres, horeca-locatie, sportkantine e.d. zijn. Deze plek bevindt zich in de gemeente Losser. 

Aan deelname aan deze quiz is geen leeftijdsgrens verbonden. Iedereen mag meedoen. Maar wanneer er opdrachten zijn die, wettelijk gezien, om een minimumleeftijd vragen wordt geacht dat dit bekend is en dien je je hieraan te houden. 

Inschrijving 

Een team kan zich alleen aanmelden door zich in te schrijven via het inschrijfformulier via de website (www.hallolosser.nl/slagomlosser). De naam van de teamcaptain, mailadres, telefoonnummer en een eigen (ludieke) teamnaam moeten worden vermeld. Het formulier dient binnen de inschrijvingstermijn verstuurd te worden. 

De stichting behoudt zich het recht voor om de aanmelding te weigeren wanneer zich 40 betalende teams hebben aangemeld. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,-. Inschrijving is pas definitief wanneer dit bedrag is betaald. 

Deelnemen 

De stichting stelt het quizboek met vragen en opdrachten samen. Ieder team ontvangt bij de start van de kwis op 1 juni 2024 een doos met daarin een exemplaar van het quizboek en andere benodigdheden. 

De organisatie is gerechtigd teams van verdere deelname uit te sluiten wanneer zij hun vragenbundel niet tijdig ophalen. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing. 

Puntentoekenning, uitslag en prijzen

De gegeven antwoorden worden door de organisatie tussen 1 juni en 14 juni 2024 nagekeken. Voor elke goed beantwoorde vraag worden punten toegekend. 

Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet op tijd of niet volgens de spelregels hebben ingeleverd worden niet in de uitslag opgenomen. 

De uitslag van de Slag om Losser is bindend en staat niet ter discussie en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De uitslag wordt tijdens de feestavond op 14 juni 2024 bekendgemaakt. 

 • De eerste prijs is € 2.000,-- (€ 1.500, -- voor het goede doel en € 500, - voor het team)
 • De tweede prijs is € 1.250,-- (€ 1.000,-- voor het goede doel en € 250,- voor het team)
 • De derde prijs is € 650,-- (€ 500,-- voor het goede doel en € 150,-- voor het team)

Alle deelnemers hebben een goed doel opgegeven waarvoor men de strijd aangaat. Wanneer dit goede doel geen ANBI-status heeft, behoudt de stichting Hallo Losser zich het recht voor om het genoemde doel te controleren en anderszins te besluiten. 

De start van de quiz “De Slag om Losser” 

Op 1 juni 2024 om 17.00 uur wordt (alleen) de teamcaptain (of een plaatsvervanger) verwacht in “Lossers Hoes”  Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser. Daar ontvangt hij/zij na een korte toelichting de quiztas met daarin de quizbundel en andere benodigdheden.  De start kan door alle teamleden middels een livestream worden gevolgd.

Op 22 mei worden aan de teamcaptains of hun vervanger op hoofdlijnen de spelregels doorgenomen en nadere instructies en tips gegeven. De spelregels en tips die in het kwisboek zijn opgenomen zijn van toepassing voor de quiz. 

Het team draagt er zorg voor dat de tas met het quizboek en andere uit de opdrachten voortvloeiende attributen uiterlijk op 1 juni 2024 om 23.00 uur zijn ingeleverd. Het inlever adres is: Eetcafé ’t Raedthuys, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser. Na deze (exacte) tijd ingeleverde quizboeken zijn buiten mededinging. 

Ieder team dient zijn teamnaam in blokletters op de pagina van het team in te vullen. De antwoorden worden in het quizboek ingevuld. Daarvoor is bij elke vraag (een rode ... antwoordblok) ruimte gereserveerd 

De pagina’s in het quizboek zijn genummerd. Lever het in dezelfde volgorde weer in. Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden. Het quizboek met antwoorden wordt in de weken na 14 juni 2022 gepubliceerd op hallolosser.nl.

Let op de veiligheid van jezelf, maar zeker ook van anderen, wanneer je op pad gaat.  Gebruik de fiets of ga te voet. Gebruik van auto’s is niet toegestaan. 

Feestavond 

Op zaterdag 14 juni zal er in het Openluchttheater van Losser een feestavond met live muziek voor de Vrienden van de Slag om Losser worden georganiseerd. Deze avond is voor de deelnemende teams, vrijwilligers en sponsoren gratis toegankelijk. Andere belangstellenden zijn ook welkom, hiervoor geldt een toegangsprijs van € 5,- p.p. 

In de loop van de avond wordt de uitslag bekendgemaakt. Meer informatie over deze feestavond kun je tussen 1 juni en 14 juni vinden op hallolosser.nl.

Tips

 • Zorg dat je wifi op de thuisbasis in orde is. Ook wanneer er meerdere pc’s en/of mobiele telefoons in gebruik zijn.
 • Wanneer je handschrift niet duidelijk is, gebruik dan blokletters. 
 • Surfen op de pc is natuurlijk handig, maar onderschat ook de parate kennis van een gevarieerd samengesteld team niet. 
 • De stippellijntjes zijn niet altijd leidend voor het aantal antwoorden.
 • De afstanden naar locaties zijn vanuit centrum van Losser maximaal 3,5 km.