Sport en Hobby

LTC zoekt vrijwilligers voor het Baan & Groenonderhoud

LTC banen

Onderstaand een oproep van de tennisvereniging LTC voor vrijwilligers voor het Baan & Groenonderhoud.

Elk jaar liggen de 10 tennisbanen en het park van LTC er weer fantastisch bij. Ook dit jaar hebben verscheidene teams zich weer ingeschreven voor de tenniscompetitie en de jeugdafdeling van de club is groeiende. Laten we hopen dat de omstandigheden straks gunstig zijn en dit door kan gaan. Dit alles lijkt als ‘vanzelfsprekend’, maar om hier invulling aan te geven dient toch het één en ander geregeld te worden.

Inzet vrijwilligers

Voor LTC geldt, net als voor elke andere sportclub, dat de club in grote mate afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers. Met een aantal enthousiastelingen is er een projectgroep opgestart om de verschillende taken te inventariseren binnen de club. En dat zijn er nogal wat. De projectgroep heeft onder andere de Technische Commissie, het park en baanbeheer en de ICT onder de loep genomen.

Binnen deze thema’s is er voor de club winst te boeken, en dit is op dit moment nodig ook. De kennis van alle ‘vanzelfsprekende’ werkzaamheden ligt maar bij enkele personen en dat is voor de continuïteit op lange termijn kwetsbaar.

Door het opsplitsen naar kleinere taken of projecten hoopt de projectgroep meer potentiële vrijwilligers enthousiast te krijgen om een bijdrage te leveren bij LTC. Dit kan zowel voor langere tijd of af en toe in projectvorm. Alle beetjes helpen! Vooral het onderhoud van de banen bij een club met een omvang zoals die van LTC, vergt handigheid, inzet en plezier aan het verkrijgen van groene vingers.

Baan & Groenonderhoud 

Daarom zijn met name vrijwilligers voor het Baan & Groenonderhoud van belang. Hierbij ben je hoofdzakelijk buiten aan het werk. Bijna alle werkzaamheden worden machinaal uitgevoerd middels de ‘LosserMethode’. Deze methode wordt inmiddels door het gehele land gebruikt en hier mogen we als inwoners van de Gemeente Losser best trots op zijn. Vrijwilligers voor het Baan & Groenonderhoud houden de banen in topconditie en voeren onderhoud uit aan de apparatuur. Er is een klein team enthousiaste LTC’ers waarop men altijd kan terugvallen en die zorgen voor een goede inwerkperiode.

Als tennisclub is LTC momenteel volop in beweging. Hierbij is volop ruimte voor frisse en nieuwe inbreng op vele aspecten binnen de sportclub. Zo zal er op termijn ook gekeken worden of er animo binnen de gemeente is voor Padel, een snel groeiende sport binnen Nederland. Gezamenlijk zorgen we dat deze mooie tennisvereniging binnen onze gemeente weer stappen vooruit kan maken, passend bij de omvang en historie van LTC.

Belangstelling?

Ben jij iemand of ken jij iemand die hier een bijdrage aan wil leveren? En zoek jij naar een leuke en sociale tijdsinvulling bij een Tennisclub die volop in beweging is? Of wil je graag wat meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de Tennisclub LTC via info@ltc-losser.nl

Vensters: 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser