Nieuws

Welzijn

Voedselbos

Druiven

Dit artikel is afkomstig van het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) en bestaat uit 10 personen. Zij werken samen met de ambtenaren van het Interne Transitieteam gemeente Losser aan een duurzaam Losser. Samen vormen deze teams het Platform Losser Duurzaam https://www.facebook.com/VrijwilligersteamLosserDuurzaam

Het voedselbos

Alles wat we kunnen doen om ons klimaat neutraal te krijgen moeten we aangrijpen. We kunnen niet meer terug naar de tijd, toen de mens leefde van het vinden van al het eetbare in de eigen omgeving zoals de opbrengst van de jacht op dieren, het eten van noten, bessen en al het andere fruit aan bomen en struiken, allerlei kruiden etc. Ons voedsel komt uit de hele wereld op onze markten, maar dat betekent wel een aanslag op duurzaamheid. We kunnen al een bijdrage leveren door ons eigen voedsel te produceren, uiteraard op bescheiden schaal maar, hoe dan ook, alle kleine beetjes helpen. Op deze manier worden we een klein beetje zelfvoorzienend.

Voedselbossen verhogen de biodiversiteit en leveren binnen een paar jaar voor langere tijd voedsel. Nederland bestaat voornamelijk uit monocultuur, dat wil zeggen op grasland staat gras, maar dan ook alleen maar gras zonder bloeiende plantjes die tussen het groene gras veel kleur geeft aan de weilanden en bovendien een rijke voedselbron is voor insecten en vogels.

Biodiversiteit

Op dit moment bestaat Nederland voornamelijk uit monocultuur. Op heidevelden staat heide en op graslanden gras. Volgens biologen sterven veel insecten en dit heeft weer grote gevolgen voor vogels. Er is een grotere variatie nodig voor insecten om te kunnen overleven. Daarom heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het versterken van de biodiversiteit hoog op de agenda staan.

Eetbaar plantsoen

Nu is een voedselbos wel heel erg ambitieus op bescheiden schaal kunnen we het beter hebben over een eetbaar plantsoen. Met een eetbaar plantsoen ga je anders naar groen kijken. De nieuwe biodiversiteit ziet er heel anders uit en samen met de buurtbewoners gaan we leren hoe we het beste met de nieuwe beplanting om kunnen gaan. Bijvoorbeeld met een pompoenenveld – dat is een bijzonder veelzijdig product. Je merkte al gauw dat pompoenen kweken, zeker in een open veldje, veel tijd en aandacht vraagt. En de opbrengst kan ook tegenvallen.

Samen in de buurt een eetbaar plantsoen aanleggen en daar dan met elkaar letterlijk de vruchten van plukken. De bewoners hebben de regie, de gemeente faciliteert. Omdat voor elkaar te krijgen hebben we enthousiaste bewoners nodig mensen die dit mede willen mee organiseren. Deel je ideeën met zoveel mogelijk buren en doe een voorstel of maak een plan. Bijvoorbeeld door het te plaatsen in een WhatsApp groep, doe het samen, ontdek welke talenten je hebt en doe het vooral samen voor een betere en leefbaardere buurt/straat. Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam wil de initiatieven ondersteunen. We kunnen u helpen bij het afsluiten van een Greune Deal. Daarbij kunt u financiële ondersteuning krijgen van de gemeente Losser. Stuur voor een goed idee een mail naar infoVLD@losser.nl

De buurt enthousiasmeren

Het eetbare plantsoen, is zelfsturend, is geen stichting en heeft geen autoritair bestuur. Een ontmoetingsplek waar initiatieven tot vergroening en medebeheer bijvoorbeeld een moestuin en boomgaard onderhouden. En de opbrengst is uiteraard voor de bewoners er letterlijk de vruchten van plukken.

Vergroening van de buurt

Met een eetbaar plantsoen ga je anders naar groen kijken. De nieuwe biodiversiteit ziet er heel anders uit en gaan we elkaar leren hoe we het beste met de nieuwe beplanting om kunnen gaan. Een eetbaar plantsoen is een gemengde beplanting van bomen, struiken, vaste planten en bodembedekkers, die samen een ecologisch systeem vormen en vaak eet- of bruikbaar zijn voor mens en/of dier.

Bespaartips

In een eerder bericht zijn een 5-tal bespaartips gegeven voor wasmachines, hierbij tref je nog een aantal. Succes!

  • 6. Blijven er nog lampjes branden? Zet de wasmachine na het wassen altijd helemaal uit. Let erop dat er geen lampjes op de wasmachine blijven branden. Sluipverbruik is zonde van de energie.
  • 7. Probeer altijd te wassen met een volle wastrommel. Door altijd met een volle wastrommel te wassen, hoef je minder vaak een was te draaien. Minder vaak wassen is minder energieverbruik en een goede manier om energie te besparen.
  •  8. Combineer verschillende wassen door ‘kleurdoekjes’ te gebruiken. Er zijn tegenwoordig speciale doekjes op de markt die je in de was erbij stopt en het verkleuren van kleding tegengaan. Hierdoor kan je meer soorten was samen wassen en is het makkelijker om te wassen met een volle trommel.
Vensters: 
afbeelding van Marinus Doosje

Door: Marinus Doosje

Mijn naam is Marinus Doosje. Met een onderbreking van een paar jaar heb ik mijn hele leven in Losser gewoond. Mijn vrouw bevalt het net als mij prima in Losser. We hebben een zoon en een dochter die beiden getrouwd zijn. We hebben 4 kleinkinderen. Ik hoop dat ik een