Nieuws

Gemeente

Brief Burgerforum over vernielingen

Gerardus Majelle park vernieling

Burgerforum heeft 2 januari een brief gestuurd aan het college van B&W over vernielingen.

Geachte College,

Zowel in Overdinkel als in Losser was er de afgelopen tijd sprake van vernielingen, o.a. aan de kerstversieringen. Zo zijn diverse fairybells vernield. Dit brengt voor de ondernemers/ondernemersverenigingen hoge kosten met zich mee en de kans is groot dat deze prachtige sfeerverlichting daarom volgend jaar de straten niet meer zal versieren. Daarnaast is er ook sprake van andere vernielingen, zoals in het Gerardus Majella park in Overdinkel.

Tegenwoordig zijn er veel camera’s aanwezig die zaken registreren en wij denken dat het tijd is hiervan gebruik te maken om de daders op te sporen en aansprakelijk te stellen voor de schade.

Daarom volgende vragen aan het college:

  1. Wat gaat het college doen om dit aan te pakken?
  2. Gaat het college in overleg met de politie om afspraken te maken over aanpak van deze problematiek?
  3. Gaat gebruik gemaakt worden van camerabeelden om daders op te sporen en verantwoordelijk te stellen voor de gemaakte schade?
  4. Overweegt de gemeente ook om zelf gebruik te gaan maken van camera’s en zo nee, waarom niet?
  5. Welke instrumenten hebben we verder nog om dit aan te pakken? Daarbij denken wij over het in beeld brengen van de dader(groepen), extra inzet van jongerenwerkers e.d.

In afwachting van uw antwoord,

Tekenen wij met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum

Harold Sligman, fractievoorzitter

Vensters: 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser